Oplossing voor religie

Aanslag na aanslag volgt, dan weer in Europa en dan weer in Amerika. En natuurlijk in het Midden-Oosten zelf. Wat hiertegen te doen? Laat ik eerst beginnen met de hypocrisie van de vrijheid van godsdienst duidelijk te maken. De islam is bij voorbaat een religie die de status van Jezus als Zoon van God ontkent. Ook ontkent de islam de opstanding van Jezus. In de rotskoepel in Jeruzalem staat zelfs: God heeft geen zoon. Deze kreet is een directe provocatie van Psalm 2. Alleen al om die reden had de islam al veel eerder verboden moeten worden. Maar nee, de seculieren wilden per sé politiek correct reageren op deze nieuwkomer in ons land. Nu gaat deze nieuwkomer aanslagen plegen en nu schreeuwt iedereen moord en brand.

Feit is dat de lat al die tijd te hoog werd gelegd. De veiligheidsdiensten komen pas in actie als er geweld gebruikt wordt. Maar het ontkennen van de opstanding en van God’s Zoon was het broeinest van dit geweld. Wat doen we nu? Het strafbaar stellen van holocaustontkenning is wat mij betreft een mooi voorbeeld. We kunnen de islam als religie verbieden. Maar dit botst met de grondwet. Dan kunnen we de kwalijke elementen van de islam EN het christendom verbieden. Als alle vissen in de Rijn doodgaan, dan weten we dat de Rijn verontreinigd is. Zaak is het dan om deze vervuiling tegen te gaan, zodat de vissen er weer terugkomen. Zo is het met religie ook. Religie is vervuild geraakt. Waarmee dan? Met gnostiek. Als we de gnostiek uit religie weghalen, dan zijn we een flinke stap verder. Ik noem wat gnostische elementen die in meerdere of mindere mate verboden of terug gedrongen zouden kunnen worden:

 • gebruik van geweld
 • obsessie met seks (abortus, porno, prostitutie)
 • leer van de 3-eenheid
 • geloof in een (eeuwige) hel
 • redding door eigen werken ipv. door geloof alleen
 • verknipt arbeidsethos
 • Dag van God is niet de zondag maar de vierde aion
 • Ontkenning van de opstanding
 • Geloof in een hiernamaals of reïncarnatie ipv. de opstanding
 • nadruk op rituelen en ceremoniën, inclusief de waterdoop
 • afkeer van het “lichamelijke” en “materiële”, door b.v. ascese, vasten, seksuele onthouding
 • erkennen dat de islam, Hindoeïsme en alle religies inclusief het officiële christendom in meerdere of mindere mate Baäl-religies zijn.
 • Maria-verering (Ze is in de Sheol en morsdood)
 • loskoppelen van het evangelie van de Thora
 • bedelen om geld
 • Opdelen van Gods scheppingsplan in aionen ipv. gnostische eeuwigheid zonder begin en eind
 • einde maken aan de afgoderij van het gezin

Er staan schijnbaar wat onschuldige zaken tussen zoals de leer van de 3-eenheid, waterdoop en de Dag van God. Maar feit is dat gnostiek “ergens” begint. We weten simpelweg niet wat de gevolgen zijn van het naleven van schijnbaar onschuldige dogma’s. In de 16de eeuw was het ontkennen van de 3-eenheid strafbaar. In onze tijd zou dit andersom moeten gebeuren. Als we de gnostiek wegzeven dan blijft er weinig van religie over. Ook het officiële christendom moet het dan ontgelden. Gnostiek is de kern van de Griekse mythologie en heeft het christendom geïnfiltreerd. De kerkJezus is een kloon van de afgod Serapis. Wat er over blijft is de genadeboodschap van Paulus. De Joodse Tenach is een geval apart.

Niet respect voor de islam of voor andere religies moet de boventoon voeren maar de herwaardering van het lichamelijke en materiële. Zelfs al bent u gehandicapt.

Advertisements