Jaloers op wiens geloof?

Zijn wij, Paulinische gelovigen anno 2017 jaloers op de generatie van Paulus? Deze apostel Paulus was inderdaad een bijzondere apostel die het evangelie naar Rome bracht. Hij wekte in Troas zelfs een knul die uit het raam was gevallen en Eutychus heette op uit de dood. Wij hebben al deze wonderen 2000 jaar later niet om ons heen. En toch geloven we in de naderende Eindtijd en de wegrukking. Paulus en de mensen die in Romeinen 16 genoemd werden, zijn straks als ze opstaan uit de dood stinkend jaloers op ons! Wij geloven 2000 jaar later nog steeds en dan ook nog in de wegrukking. Deze fantastische studie werpt meer licht op de zaak.

Advertisements