Dossier CU, CHE, SGP, EO

Derde weg

De tegenstelling tussen atheïsme en het christendom kan worden opgelost door een derde weg te bewandelen; dit is de weg van de genade zoals Paulus deze aan ons presenteerde. De scheiding van kerk en staat is vooral gericht op de scheiding van staat en het officiële christendom. Maar Paulus toont ons een derde weg; die van genade. Mainstream christenen preken de boodschappen van Calvijn en Pelagius; niet van Jezus middels Paulus. De Christen Unie, SGP, het CDA, de EO en de CHE zijn in feite de koppen van de draak in Openbaring 13:11, alias de serpent in Genesis 3:1.

Dossier Christen Unie, SGP, EO

1. CU wethouder krijgt 3 ton mee voor stiekem porno kijken op het werk – 11 mei 2012

2. Christen Unie gaat in zee met schimmige fruitteler – 16 juni 2014

3. Interview met André Rouvoet over stijgende zorgpremies – 21 september 2014

4. EO programma met Jojanneke in de prostitutie verzint broodje aap verhaal over minderjarige hoeren in Groningen. – 7 januari 2015

5 Leugens van Frits Rouvoet – 7 juni 2015

6. Gert Jan Segers presenteert valse cijfers over mensenhandel (lees: prostitutie; mensonterende arbeidsreïntegratie wordt niet meegerekend). – 24 juni 2015

7. Christen Unie & SGP stemmen tegen verlaging eigen risico  – 12 november 2015

8. Pathologische “obsessie” van christen-moralisten met seks, porno en prostitutie, ten koste van armen die door hen in de steek worden gelaten. (Deze Frits presenteert zichzelf als “pappie” voor de hoeren)

9. Vage christelijke clubs als Blood ‘n Fire en Bright Fame die zich met prostitutie bezighouden en vooral donaties binnen slepen. Goede business!

10. Exxpose.nl  – christelijke groep beschermd opgevoede meisjes, richt zich op mensenhandel, u raadt het al: prostitutie; tegen mensonterende reïntegratietrajecten doen ze niets.

11. Christelijke stichtingen (m.m.w. van de cu/sgp) willen van de hoeren hun inkomens afpikken. Ze schrijven: “En het werkte, want waar de christenmannen verschenen (om hoerenlopers te intimideren), liepen de inkomsten fors terug”. Liefde van God, noemen ze dit. – 24 okt. 2015

12. 18 januari 2016, EO, Docu, “Arm zijn in Nederland” de indruk wordt gewekt dat armoede je eigen schuld is. Hier tegenover staat dit artikel.

13. Seksueel misbruik katholieke kerk.

14. Moduul Mensenhandel van 21 uur aan de CHE kost 2150 euro = kassa en is vrijwel geheel gericht op prostitutie. Mensonterende reïntegratie trajecten worden (bewust) buiten beschouwing gelaten. Opnieuw ligt de nadruk op “seks”.

15. Christen Unie vindt komst van pornoster Bobbi Eden naar Woerdense kermis ongepast. Het gaat weer over “porno”.

16. Christen Unie stemt tegen afschaffing van eigen risico in de zorg, motie 29689/nr. 818/Marijnissen/Nijboer (gepost 19 april/2017)

17. Frits wil prostituees naar “eerlijk werk” manipuleren: kut schoonmaakwerk voor een hongerloon.

18. Christen Unie en CDA stemmen tegen de verlaging van het eigen risico.

19. Christen Unie stemt in met korting op de Wajong.

20. Christen Unie draaikont over de afschaffing dividend belasting.

21. Herkeurde Wajongers tussen wal en schip zonder werk en uitkering. Onder medeverantwoordelijkheid van de Christen Unie.

Advertisements