Milieu

Eindtijd of IJstijd?

Op het moment (dec. 2015) is er een klimaattop gaande in Parijs. Maar wat er voor ons ligt is een nieuwe ijstijd en geen Afrikaanse hel. Er staat een profetische vers in Job 38:22-23:

Ging jij binnen in de schatkamers van de sneeuw en heb jij de schatkamers van de hagel gezien, die Ik achter heb gehouden voor de tijden van benauwdheid, voor de dagen van aanval en oorlog?”

Deze tijd der benauwdheid is niets anders dan de grote verdrukking die over de aarde gaat komen. In Openbaring 16:21 wordt hagel genoemd die op de aarde wordt losgelaten. Dit klinkt niet erg zomers, nietwaar? Bovendien zijn het hagelstenen van 100 pond per stuk. Dat is 50 kilo. Als je die op je kop krijgt, dan schreeuw je wel “auw!”

Ontbossing

Een ander thema van onze tijd is de verwoesting van de regenwouden in Brazilië. Ook dit verschijnsel had een voorganger. In de tijd van Koning Salomo en later Jesaja waren de wouden van Libanon beroemd. Er groeiden ceders, coniferen en een mysterieuze bomensoort die Almug heette. Het hout van deze boom werd voor de tempel van Salomo gebruikt. Het leger van Babylon verwoestte dit woud van Libanon. Ze konden het hout goed gebruiken maar mogelijk was hun verwoesting ook deels een oorlogsdaad. Zie Jesaja 4:8. In Jesaja 24:1-3 staat dat de hele aarde in de Eindtijd wordt verwoest door een Goddelijk ingrijpen. Dus waar maken de ecologen zich druk over.

Wolf en Lam

In Jesaja 11:6 staat dat wolf en lam bij elkaar zullen liggen. Dit gaat over het duizend jarige vredesrijk. Het goede nieuws is dat er in elk geval nog wolven in dat vredesrijk zullen zijn. Het feit dat ze de lammeren niet oppeuzelen betekent dat de flora in de komende duizend jaar net als voor de vloed genoeg nutriënten zal bevatten om ervan te leven. De plantenwereld en in zijn kielzog de dierenwereld zullen in de komende duizend jaar (4de aion) rijker zijn dan ooit tevoren. Ondanks alle voorgaande verwoestingen. Dus, waar maken de ecologen zich druk om?

Advertisements