PVV

De PVV strooit de achterban zand in de ogen met voortdurend geklets over de islam. Daarbij noemen ze de islam een politieke ideologie en geen religie. Dit is gevaarlijk want de islam kun je alleen met bijbelse onderbouwing bestrijden. De islam is wel degelijk een Baäl religie zoals we deze in het oude Kanaän tegenkwamen. De islam is ontstaan in Petra en niet in Mekka. De echte agenda van de PVV is VVD+.

SP stemde tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor.

SP stemde tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor.

SP stemde tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor.

SP stemde vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen.

SP stemde vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen.

Geert Wilders zegt niet wat het volk denkt maar wat het volk wil horen. De grootste bedreiging voor het volk komt niet vanuit de islam maar van het TTIP verdrag. Hier zwijgt Geert in alle talen over.

Advertisements