TEGEN WIE KLETSTE JEZUS IN JOHANNES 11:41-42

TEGEN WIE KLETSTE JEZUS IN JOHANNES 11:41-42

eind mei 2023

De Joden zullen Jezus leren kennen

De christenen zullen God,

de hemelse Vader leren kennen

Inhoudsopgave

1 Ma 3

2 Ex-atheïst 5

3 Drank 8

4 Nefilim 10

5 De stem uit de hemel 12

6 Jezus zag ze vliegen? 16

7 Hosties en tosties 23

8 Abortus 24

9 Seks 27

10 Waarom God? 29

11 Het mysterie 31

12 Ter overdenking 33

13 En nu… 36

14 Zoals de dagen van Noach 37

Bronnen 38

1 Ma

Mijn hart bonkt in mijn keel. De oude telefoon die ik ooit op het Waterlooplein kocht moet mij uit een zeer vervelende situatie gaan redden. Ik voel mij verloren in Amsterdam. Laat ik dit eerlijk eens toegeven. De bruisende stad waar je jezelf kunt zijn is een ramp voor eenzame sukkels als ik. Wel geef ik eerlijk toe dat ik hier met Jezus in aanraking kwam. En waar ik vandaan kwam, uit Deventer, liep het ook spaak met mij. Soms is een slechte optie toch nog de beste. Desalniettemin snijdt de ontworteling die ik voel door mijn ziel. Al jaren heb ik geen contact met ma. Misschien leeft ze niet meer, de moeder die voor mij zorgde. Met de beste bedoelingen adopteerde ze mij. Ze noemde altijd pa die tegen de kinderbescherming zei dat je je eigen kinderen van tevoren ook niet kunt keuren. Staat hun kop je wel of niet aan, hebben ze de juiste schoenmaat, krijsen ze niet langer dan vijf minuten per dag? De kinderbescherming had voorgesteld om eerst een kijkje in hun assortiment te nemen alvorens pa en ma een kind uit zouden kiezen. Is dit echt zo’n raar voorstel? Van je eigen kinderen weet je in elk geval dat de appel niet ver van de boom valt. Neem je een ander kind in huis dan is het handig om toch iets meer informatie te vergaren. Ma was zo onder de indruk van pa’s opmerking dat ze hem daarna van alles vergaf, te beginnen met zijn grootste hobby: de fles. Had pa niet zoveel gezopen dan was hij misschien een goede vader geweest. Lang was hij de grote afwezige in mijn leven en eigenlijk was ik daar allang tevreden mee. We hadden altijd ruzie en hij had een tik om zijn frustraties op mij af te reageren. Pa had een kwade dronk, nog niet zo dat hij me in elkaar mepte maar de agressie jegens mij was er zeker. Maar op een bepaald moment verscheen hij weer in mijn leven en beschermde hij mij zelfs tegen een agressieve Italiaanse huisbaas die zich eraan ergerde dat ik bierflesjes voor het raam gezet had. Die overigens leeg waren en voor zover ik mij herinner waren het er maar twee. De Italiaan die slecht Nederlands sprak nam allerlei voorzorgsmaatregelen om mij indien nodig de tent uit te zetten. Hiervoor had hij pa’s telefoonnummer genoteerd voor in het geval dat. De Italiaan begon pa snel op de zenuwen te werken en pa vroeg zich af wat ik in Utrecht deed met een stage? Kon ik in Deventer niks vinden? Toen de Italiaan pa belde, snauwde pa hem af met de opmerking dat hij zich niet zo aan moest stellen. In Nederland gingen we nu eenmaal anders met dingen om, “meneer de huisjesmelker”.

Andersom groeide bij mij ook een racistische haat. Pa was ondanks zijn slechte buien tegen mij niet zo assertief tegen de buitenwereld. Ik stond het niet toe dat zomaar een Italiaanse huisjesmelker hem de wacht aan zei. En dus zette ik meer bierflesjes voor het raam, nu volle. Het gezeik was nu snel afgelopen. Pa was dus twee keer voor mij op de bres gesprongen. Nee, drie keer. Toen ik eens een sigaret opstak begon iedereen te roezemoezen. Pa zei er wat van. Iedereen rookt hier, ik voorop maar als hij het doet heeft iedereen commentaar. Zo was het. Pa mocht commentaar op mij hebben, de rest moest zijn kwek houden. Pa had goed door dat ik niet goed in de markt lag en met Jan en Alleman ruzie had. Iemand had hem verteld dat ik heroïne snoof. Wat niet waar was want het ergste wat ik ooit snoof was shampoo. Iemand had gezegd dat ik homo was. Wat ook niet waar was maar ik was inderdaad wel verliefd op onze herdershond, een mannetje.

Terug naar ma die het leven voor mij extra ingewikkeld maakte. Als ik naar pa wilde moest ik eerst aan haar verslag uitbrengen of zijn nieuwe vrouw erbij was. Zo ja, dan mocht ik niet bij pa blijven slapen. Ik ben een hele tijd meegegaan in haar idioterie tot het in praktische zin steeds moeilijker werd omdat pa over de grens woonde. Soms had ik best lol gehad bij pa en als ik thuiskwam dan voelde ma dit. Ze wist mijn plezier altijd te bederven. Psychiaters prikten er later niet doorheen en gaven me een trap achterna door te zeggen dat ik ma’s pijn van de echtscheiding niet goed aangevoeld had.

Terug naar ma en de telefoon van het Waterlooplein. Haar telefoonnummer weet ik niet eens meer uit mijn hoofd. Maar in dit rothok waar ik woon heb ik al die tijd een kleine doos bewaard waarin de sleutel van ma’s huisdeur zit plus ons telefoonnummer. Als ik het lees herken ik het weer. Ik druk nu de toetsen in. Over mijn hele lichaam tril ik. Wat nu als er iemand anders opneemt en in ons huis woont. Wat nu als ik te horen krijg dat ma er allang niet meer woont maar dat ze in een verzorgingshuis zit, alzheimer heeft en niets meer weet? En als ze wel opneemt, wat zal ik zeggen? Mijn handen trillen, de telefoon gaat over. Dan nog een paar keer.

“Ma”, murmel ik.

“ Ma…”

De andere kant zwijgt.

2 Ex-atheïst

Ik ben ex-atheist. Er was een tijd waarin de dagboeken van Anais Nin mijn dagelijkse kost waren. Ik lees ze nog steeds. De Bijbel associeerde ik met een duister deel van de grote mensenwereld dat met het Vaticaan, concilies, kardinalen, mannen in rare jurken, het jaarlijkse Urbi et Orbi, strenge regels tegen seks en oersaaie kerkdiensten te maken had. Sinds ik mij los van de kerk in de Bijbel verdiep is mijn houding jegens de Bijbel met de beide benen op de grond terecht gekomen. De hoofdrolspeler in het Nieuwe Testament was Jezus Christus. Ik ben van mening dat deze Jezus ons iets duidelijk wilde maken. Over en over noemde hij een onzichtbare God die hij vervolgens onze Vader in de hemel noemde (Mattheus 5:16, 45, 48; 6:1; 7:11; 18:14; 23:9; Marcus 11:25-26). Jezus openbaarde het onbetwistbare feit aan ons dat er een god is. En dan ook een god die aan de kant van de armen en verdrukten staat. Bij zijn opvolger, Paulus is dit wat minder zichtbaar. Zijn evangelie is puur gebaseerd op geloof in de opstanding (1 Korinthe 15). Desalniettemin weten we wat we aan god hebben. Had God Jeff Bezos of Mark Rutte geheten dan hadden de armen het nakijken gehad. Zelfs als het om de moslimgod Allah gaat, weten we niet wat we aan hem hebben. We lezen nergens dat Mohammed de zoon van Allah was die voor onze zonden stierf. Eerder krijgen we de indruk dat hij een gefrustreerde strijder was. Als hij al echt bestaan heeft. En er is een verhaal over een Nachtreis van Mohammed die vanaf de Rotskoepel naar de zevende hemel voerde. In 2011 werd deze Nachtreis door een ufo nagebootst (CBS News, 2011). De Nachtreis vertrok echter vanaf heidens territorium. De Haram Sharif waar de Rotskoepel staat is onderdeel van het Romeinse Fort Antonia en niet van de Tempel van Herodes.

De Hemelvaart was het klapstuk van de bediening van Jezus en was dus handig door Mohammed gekopieerd. Op aarde had hij oog voor diegenen die op aarde onzichtbaar bleven, zoals de arme weduwe die van haar laatste centen in een schatkistbewaarplaats van de tempel deponeerde (Marcus 12:41-44). Dit is wel wat anders dan Jeff Bezos die een massagesalon aan boord van zijn veel te grote maar saaie jacht heeft. Jezus genas blinden en wekte zelfs enkele doden op (Markus 5:35-42; Lucas 7:11-16). Hij stuurde ze echt niet naar een massagesalon. Jezus deed dit alles met beroep op zijn Vader in de hemel. Terwijl Jezus op aarde zijn missie volbracht, werkte God achter de schermen in de hemel aan de missie van Jezus. Het lijkt mij dat we hier een radicaal ander idee van de Bijbel neergezet krijgen dan wat de kerken, concilies, kardinalen, kloosters en het Vaticaan laten zien. God en Jezus kunnen we niet zomaar negeren omdat ze thans onzichtbaar achter de schermen werken.

Dus: tegen wie sprak Jezus in Johannes 11:41-42?

Jezus heft Zijn ogen opwaarts en zei: “Vader, Ik dank U dat U Mij hoort! Ik nu had waargenomen dat U Mij altijd hoort, maar vanwege de omheen staande schare zei Ik het, opdat zij zouden geloven dat U Mij afvaardigt.” En deze dingen zeggend, roept Hij luidkeels, met een grote stem: “Lazarus! Kom hier, naar buiten!”

Een goede vriend van Jezus die Lazarus heette was al vier dagen dood en begon te ontbinden zoals dit heet. Jezus had al veel zieken genezen en de directe familie van Lazarus had verwacht dat Jezus sneller gekomen was om te voorkomen dat Lazarus zou sterven. Ze durfden hem niet openlijk af te vallen maar uitten mompelend hun ongenoegen. Wat gebeurde er? Jezus kletste wat tegen een onzichtbaar “iemand”. Wat ging hij doen? Lazarus weer levend maken?

Toen gebeurde het onvoorstelbare: Lazarus kwam uit zijn graf, met wikkels en al. Was Lazarus in zijn graf gebleven dan had hij nooit de volgende woorden van Jezus in vers 44 gehoord: maak hem los en laat hem gaan. Deze gebeurtenis was een voorbode van hoe Jezus spoedig in Johannes 20 de wikkels in de grot achter zich zou laten nadat hij uit de dood opgewekt was. Door wie? Door dezelfde toehoorder als tegen wie Jezus nu kletste. Laten we hem God noemen. Jezus noemde hem aldoor de Vader in de hemel. Alleen al Johannes 14 staat bol van het woord Vader.

Laat me iets zeggen: ik vermoed dat het gros van het christendom nauwelijks weet waar het in gelooft. De meeste christenen houden vast aan de valse leer van de drie-eenheid. In 1 Korinthe 8:6 staat dat er 1 god is. Mattheus 28:19 heeft voor enige verwarring gezorgd doordat er gesproken werd over een doop in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ene Eusebius van Caesarea (±260-339) schreef dat deze verklaring er later ingevoegd was. Er zou dit staan:

“Gaat dan heen, discipel alle volken in mijn naam en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Ethelbert W. Bullinger, niet de eerste op Bijbel gebied beweerde dat de discipelen van Jezus nooit aan een opdracht voldaan hadden die met de drie-eenheid te maken had. Tot zover de Drie-eenheid waarover u uitgebreid kunt lezen in het boek van Joël W. Hemphill, Glory to God in the Highest, 2010, Trumpet Call Books, USA. Dit betekent dat er naast Jezus een andere hoofdrolspeler in het spel is. U raadt het al: God!

Ik verdenk veel christenen ervan dat ze hetzelfde dachten als wat ik heel lang geloofde: dat Jezus op de één of andere manier vanzelf uit de dood opstond. Alsof hij de wekker gezet had. Ik denk dat veel christenen zich niet realiseren dat Jezus door een macht van buitenaf opgewekt werd.

Laten we terugkeren naar de passage in Johannes 11:41-42. Wat mij persoonlijk opvalt is de ongedwongenheid waarmee Jezus tegen zijn onzichtbare Vader in de hemel kletste. Het is nog net geen kroegtaal. De toon van zijn geklets klinkt net zo als een andere passage waarin ook een Lazarus voorkwam. De toon waarmee Abraham in Lucas 16:26 de rijke man in de hel toespreekt klinkt net zo als de toon van Jezus tegen zijn Vader. Althans zo ervaar ik het. De vergelijking van Lazarus en de rijke man is niet meer dan dat: een vergelijking. U denkt toch niet dat de rijke man toevallig Abraham in de hemel zag die dan ook nog Lazarus in zijn schoot had. Dat zou wel erg veel toeval zijn. Van al die inmiddels miljarden doden zag de rijke man uitgerekend Abraham en Lazarus. En in die hete vlammen van de hel waarin hij ook nog door duivels met hooivorken in de kont geprikt werd, ging hij een discussie aan. We snappen deze passage alleen als we snappen dat het in Lucas 16 om beeldspraak ging. In Johannes 11 waarin Jezus de echte Lazarus uit de dood opwekte lezen we niks over smeekbeden van dode rijken of over Abraham die allerlei antwoorden geeft. Lazarus was zo dood als een pier en als Jezus niet langs gekomen was dan was hij in zijn graf blijven liggen. Een staaltje van goddelijk vermogen was het om zomaar iemand uit zijn graf te takelen. Alle atoombommen in de wereld waren niet in staat om hetzelfde te doen maar Jezus deed het met 1 vingerknip wel. In de genoemde passage lezen we ook dat Jezus nogal luidruchtig riep dat Lazarus uit zijn graf zou opstaan. “Kom hier, kom naar buiten!” riep Jezus. Het graf was blijkbaar ergens “binnen”. Lazarus was duidelijk niet in een hemels hiernamaals. Eerder was hij in het rijk van de pieren en pissebedden afgedaald. Het was een kwestie van tijd tot de oorwurmen bij hem naar binnen drongen. Dit kun je toch niet echt een hemels paradijs noemen. Het onvoorstelbare gebeurde: een morsdode Lazarus werd uit het dodenrijk getild en kwam naar buiten. Opeens was hij er weer. Begreep hij dat hij dood was geweest? Hij had er zelf niks van gemerkt. Al die wikkels zullen wel een vreemde indruk op hem gemaakt hebben. Wie legde Lazarus uit dat hij niet zomaar opstond maar dat hij uit zijn graf kwam? Lazarus was 1 van de weinigen tot nu toe die een herkansing kreeg en nog een keer ouderwets kon kroegstappen. Hij was slechts 4 dagen dood geweest. Velen hadden hem nauwelijks gemist. Afspraken die hij in zijn agenda geschreven had, konden gewoon doorgaan. Als hij zelf zijn mond hield, kraaide er geen haan naar zijn verblijf in het dodenrijk. Zijn jaarlijkse controle bij de tandarts kon gewoon doorgaan. Wie weet hoe de ervaring in het dodenrijk zijn wereldbeeld veranderde? Voor ons geldt 2000 jaar later: als er 1 iemand uit de dood opgewekt kon worden dan moet het mogelijk zijn dat iedereen ooit uit de dood wordt opgewekt. Wat voor mij nu nog geloof heet, is voor mijn overleden ouders de volgende halte. Zij stierven in ongeloof maar ook zij worden over duizend jaar uit hun graven getild. De eerstvolgende halte voor pa en ma is de opstanding gevolgd door het oordeel voor de grote witte troon. Dat is ook weer een verhaal apart. Hoe ziet die grote witte troon eruit en hoe groot is die troon precies?

De opstanding van Lazarus vergroot ons wereldbeeld. De dood is opeens niet het einde maar misschien wel een nieuw begin. Ons verstorven lichaam is in staat om toch weer een nieuwe start te maken ook al snappen wij er helemaal niks van. Lazarus bracht na zijn opstanding geen nieuwe schepping voort zoals Jezus dit wel deed. Lazarus was gewoon uit zijn graf teruggekeerd. Er komt een tijd dat de opstanding uit de dood voor ons iets gemakkelijker te verteren is. Wij geloven het niet omdat we het nooit hebben meegemaakt. De geboorte van een baby is echter ook een spektakel dat onze pet te boven gaat. We maken ons er niet druk om omdat er dagelijks vele baby’s geboren worden. Maar de geboorte van een baby is misschien wel net zo’n maf wonder als de opstanding uit de dood. Ook al probeerde mijn biologieleraar destijds op het schoolbord schematisch uit te leggen dat een zaadcel en een eicel samensmelten tot er een nieuw wezentje uit groeit. In Psalm 139:13-16, of Psalm 119:73 (Schriftwoord.nl) lezen we dat God ons in de buik van onze moeders schiep. In relatieve zin krijgen we het schematische verhaal over zaadcellen en eicellen te horen dat mijn biologieleraar op het bord krabbelde. Slechts een stuk krijt was voldoende om ons uit te leggen waar het leven vandaan kwam. In absolute zin was het God die achter de schermen ons tevoorschijn prutste. God schiep ons: Maleachi 2:10, Job 31:15, Psalm 119:73, Jesaja 51:13, Prediker 12:1, Job 33:4. Maar nu een vraag: hoe flikte Jezus dit? Hoe kreeg hij een dode Lazarus aan de praat?

3 Drank

Je hebt gevoelens die je verliefdheid, fascinatie noemt, ik weet mijn gevoelens naar jou toe niet te benoemen, misschien nieuwsgierigheid, belangstelling, warmte.

– brief van mijn eerste moeder aan wie ik een liefdesbrief schreef, 25 feb. 1997

Volgens mij verliet mijn pleegvader ons op een zaterdagavond. In elk geval in het weekend maar het geheugen is een slechte informatiebron. Dan zit de Bijbel beter in elkaar. Die is tenminste samengesteld uit schriftelijke overleveringen op basis van getuigenverklaringen. Het is wel zaak om een goede Bijbel te hebben die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat. Ene meneer Adolph Ernest Knoch schreef zijn concordante woord voor woord vertaling van de Bijbel. Deze staat op de website concordant.org. De Nederlandse versie is “schriftwoord.nl”. Dan ziet u op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament zoals in Efeze 2:2, 3:9 en 3:11 het woord aion staan of een variant hiervan. Een aion is een lange periode die echter scherp afgebakend is. De seculiere geschiedkunde kent ook wel tijdperken die echter kunstmatig bedacht zijn en in elkaar overlopen. Een heel slecht voorbeeld is de vraag naar wanneer de Babyboomgeneratie ophield en de Generatie Pech opkwam. De generatie pech had minder kansen op de arbeidsmarkt maar had wel de lol van Iron Maiden die begin jaren 80 opkwam. De Boomers moesten het met The Beatles en Boudewijn de Groot doen. De overgang van de Boomers naar mijn generatie ging geleidelijk. Sommigen van mijn generatie zitten tegen de Boomers aan, anderen raken meer aan de generatie van de kinderen van de Boomers die Millennials genoemd worden. De Bijbel zit veel scherper in elkaar. Een aion wordt abrupt afgebroken door een crisis. In het verleden was dit de Zondvloed, spoedig krijgen we het Armageddon en een joekel van een aardbeving (Openbaring 16:18). Dan begint de volgende aion. Elke aion kent een eigen ordening van de werkelijkheid. Als we willen weten of Atlantis in een grijs verleden bestond dan zullen we eerst kijken hoe de wereld in de beide vorige aionen eruit zag. Het voert te ver om hier dieper op in te gaan maar in Genesis 1:10 lezen we dat de wereld van voor de Zondvloed geen eilanden had.

Dan mijn pleegvader. Hij was Nederlands Hervormd opgevoed en had het steeds over Jozef in de Bijbel. Ik had er geen idee van wie dat was. Van pa moesten we voor het eten het Onze Vader bidden. Maar pa was vaak op zakenreis en dus kwam er niet zoveel van terecht. Toen pa op een namiddag van huis wegging hoefde hij niet ver te zoeken naar de volgende halte. Zijn zus, mijn tante woonde vlakbij. Hier streek hij in de eerste instantie neer, bij haar op de bank. Het volgende fragment dat ik me kan herinneren is hoe ma een krat met bier op de straat kapot sloeg. U raadt al wie de rommel na afloop op moest ruimen. In dit stadium gaven we drank de schuld van het uiteenvallen van ons gezin. We wisten nog niet dat er ook een andere vrouw in het spel was. Toen we onvermijdelijk moesten verhuizen ging de grote nieuwe kast mee. Een deel van deze nieuwe kast was een drankkast welke pa zorgvuldig ingericht had. Tot mijn verbijsterinwekkende verbazing liet ma deze drankkast intact. Alle flessen met sterke drank werden na de verhuizing op de juiste plaats terug gezet. Ik heb dit nooit helemaal begrepen. Wat er ook meeging was de trouwbijbel van pa en ma. Deze lag altijd op een boekenplank in de nieuwe woonkamer. Elke vrijdag moest ik hem stof afnemen. De enige die niet aan de drankkast mocht komen was ik. Uit frustratie mixte ik een keer alle sterke dranken door elkaar. De prut van de ene fles goot ik in een andere fles. Soms gooide ik drie dingen bij elkaar in. Een hele tijd gebeurde er niets want ma kreeg niet zoveel zuiplappen over de vloer. Maar op een dag kwam er een elitaire intellectuele mevrouw langs die graag een likeurtje wilde. Ma wist er wel raad mee en trok de drankkast open. Dat was het begin van een aanstaande ramp. Toen de intellectuele mevrouw de likeur stoer achterover gooide duurde het een paar seconden voordat haar gezicht pimpelpaars werd. Proestend spoog ze de prut weer uit. Ma sputterde dat de likeur misschien over datum was maar de intellectuele mevrouw had een andere uitleg die erop neer kwam dat ik er iets mee te maken had. Het viel voor mij niet mee om mijn lachen te onderdrukken maar de intellectuele mevrouw was pisnijdig. Er was nog iemand die uit alle macht probeerde om niet te lachen: ma.

4 Nefilim

In Genesis 6:1-4 lezen we over de mysterieuze Zonen van God die naar de aarde afdaalden waar ze… seks met de vrouwen hadden. Of dit een nette omschrijving voor verkrachting was is me niet duidelijk. Maar ze zagen dat de vrouwen behoorlijk knap waren en namen hen voor een wip. In het boek van Henoch, hoofdstuk 6 lezen we ook hierover maar Henoch is een onbetrouwbare bron omdat het principe van de aionen niet in dit boek verwerkt is waardoor gebeurtenissen van voor en na de Zondvloed door elkaar lopen. Het Boek van Henoch is zeker niet voor de Zondvloed geschreven en al helemaal niet door de profeet Henoch die in Genesis 5:21-24 genoemd werd. Desalniettemin is het toch frappant dat ook dit boek iets vergelijkbaars noemt. Er is veel geschreven over wie die Zonen van God waren. Sommigen maakten ervan dat de nazaten van Kain de nazaten van Seth verkrachtten. Maar in vers 4 lezen we iets merkwaardigs. Uit de vrouwen die door deze griezels verkracht waren werden Nefilim geboren. Deze Nefilim waren reuzen. In de vers lezen we ook dat ze de machtigen uit de voortijd waren. Zo’n uitleg doet mij aan de helden van Troje denken. Laten we dit niet te snel zeggen want als we in Wikipedia kijken dan blijkt dat geen van de helden zoals Helena van Troje, Achilles of Ajax echte menselijke voorouders had. Ze stamden nagenoeg allen van Zeus af. Nu sla ik het zoveelste zijpad in want Zeus was in de Bijbel ene afgod die in Exodus 14:2 Baal Tsafon genoemd werd. Hij was de sfinx. Migdol in vers 2 was dan de Grote Piramide. Als je al deze dingen weet dan kun je de geschiedenis van de Bijbel veel beter plaatsen. Als Baal Tsafon de Sfinx is dan is de kans groot dat de Nijldelta de locatie van de doortocht van de Israëlieten was. Het leger van farao verdween net als Atlantis in de golven van deze Nijldelta die blijkbaar regelmatig blank stond.

Achilles was geen nefilim die tenminste een aardse moeder hadden. In vers 4 lezen we dat deze nefilim een apart ras waren, doorgaans reuzen. Het kan niet anders of de Zonen van God waren bovennatuurlijke wezens. In Judas (Nieuwe Testament) vers 6 lezen we dat deze Zonen van God door God in een onderaardse kerker opgesloten werden. In Openbaring 9:11 werd deze kerker de Tartaros genoemd. In 2 Petrus 2:4 (Nieuwe Testament) lezen we er ook nog wat over. Deze nefilim waren mysterieuze wezens. Na de Vloed van Noach doken ze weer op en krijgen we meer over deze wezens te weten. In Genesis 6:4 staat al dat de nefilim in die dagen leefden en ook daarna. Wat werd hier met het woord “daarna” bedoeld? Dat deze Frankensteins na de Zondvloed ook weer opdoken? Het moet voor de aardse vrouwen toch wel een akelige ervaring geweest zijn om zo’n nefilim te baren.

De Zondvloed had een bovennatuurlijke oorsprong en was door God zelf in gang gezet, juist om deze nefilim van de wereld te vagen. In Genesis 9:25 zitten we vlak na de Vloed en lezen we dat ene meneer Canaan door God vervloekt was. Had dit met nefilim dna te maken? Vast wel. Hij was een nazaat van Cham. De drie zonen van Noach die ook in de Ark zaten waren Cham, Jafet en Sem. Er is een theorie dat niet Cham maar diens vrouw Naama met nefilim dna besmet was. Hoe dan ook, na de Vloed doken ze weer op. Nu werden ze Anakim en Refaïm genoemd. Zo had je koning Og van Bashan die in een bed sliep waar ook een mammoet in paste (Deuteronomium 3:11). Dan was er de reus Goliath die in 1 Samuel 17 opdook. Kleine David velde hem met een kei die Goliath aan zijn voorhoofd raakte. De schedel van Goliath werd op Golgotha begraven, inderdaad waar Jezus dik duizend jaar later gekruisigd werd. Golgotha betekent schedelplaats. Tussen neus en lippen door doken er andere reuzen in het oude Testament op zoals Talmai, Ahiman, Sesai (Numeri 13:22), Arba, Anak. Arba was de stichter van de stad Hebron. Anak werd door satan in een andere mythe geplakt, die van de Anunnaki. Deze Anunnaki waren mijns inziens mythische imitaties van de Bijbelse Anakim. Op een bepaald moment gingen ze op in Israels aartsvijanden, de Filistijnen die in Gaza woonden. Deze Filistijnen kwamen van Kreta en namen hun afgod Dagon mee. De Grieken noemden deze Dagon Poseidon die de afgod van Atlantis was. Vandaar dat er een Atlantis sluier over Kreta hangt. De Filistijnen streken in Gaza neer waar tenminste twee Dagon tempels stonden. In Gaza was en is nog steeds een Pentapolis van vijf steden: Gat, Ekron, Asjdod, Gaza en Asjkelon. Deze vijf steden resoneerden met de vijf tweelingkoningen van Atlantis. De reus Goliath kwam van Gat. De kleine en jonge David versloeg hem. Veel oorlogen van de Israelies gingen tegen deze reuzen. Wat ik ervan begrijp is dat Nebuchanedzar de laatste Filistijnse reuzen had verslagen die hun toevlucht in Tyrus gezocht hadden. We mogen ervan uitgaan dat ze eindelijk van de aardbodem zijn gewist. Maar vergis u niet, in Mattheus 24:37 staat dat onze laatste dagen net als de laatste dagen van Noach zullen zijn. In de laatste dagen van Noach voor de Zondvloed was er iets niet in de haak met de mensheid en volgens mij ook niet met de dierenwereld. Ik weet niet of er toen al een geldsysteem was maar feit is dat de mensen die niet mee konden komen vertrapt werden, net als later in de tijd van Sodom en Gomorra. Wil dit zeggen dat de reuzen op aarde terugkeren? Het klinkt gek in de oren dat de nefilim opeens weer onder ons zijn. Maar het Bigfoot verschijnsel laat zien dat we niks uit mogen sluiten. Nogal wat mensen denken dat de gebeurtenissen in Genesis 6:1-4 in onze dagen hun weerslag hebben in het ufo fenomeen. Anderen menen dat robots de moderne nefilim zijn. Ik zeg u: als ik onderweg op de fiets een nefilim tegenkom dan fiets ik snel de andere kant op.

Als ik naar de Lidl ga voor boodschappen dan koekeloer ik eerst naar binnen om te kijken of er geen nefilim zijn. Binnen zit je als een rat in de val. En ik ben David niet die een kei tegen de kop van zo’n reus kegelt. Van de week gebeurde het dat ik boodschappen deed en er omgeroepen werd: “koning Og van Bashan naar kassa 2, graag.”

Ik had net een doos eieren gekocht. Ik smeet een ei willekeurig in de lucht en maakte me uit de voeten. Ik had geen zin om als een karbonaatje op de barbecue van koning Og te eindigen.

5 De stem uit de hemel

Is god een papieren god die alleen in de Bijbel tot leven komt maar die in ons dagelijks leven niet bestaat? Ik noem zo wat relevante verzen:

Direct na de doop van Jezus in de Jordaan klinkt deze stem de eerste keer in

 • Mattheüs 3:17,En neem waar, een stem vanuit de hemelen, zeggend: “Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb.” (schriftwoord.nl)
 • Marcus 1:11, “En een stem kwam vanuit de hemelen: “Jij bent Mijn Zoon, de Geliefde. In Jou heb Ik een welbehagen.” zie Psalm 2:7, Ik zal verhalen van het statuut van JAHWEH. Hij zei tot mij: “Mijn Zoon ben Jij, Ik, Ik verwekte Jou vandaag..
 • Lucas 3:22 … voorzegd in Jesaja 42:1, “En een stem vanuit de hemel gebeurt: “Jij bent Mijn Zoon, de Geliefde. In Jou heb Ik een welbehagen.”

Op de berg Hermon waar Jacobus, Petrus en Johannes het visioen van de verheerlijkte Jezus met Mozes en Elia zagen.

 • Lucas 9:35, “En een stem kwam vanuit de wolk, zeggend: “Deze is Mijn °Zoon, de Uitgekozen zijnde. Hoort Hem!” De stem maakte zoveel indruk op Petrus dat hij er later in zijn leven op terugkwam,
 • 2 Petrus 1:17, Want bij God, de Vader, nam Hij eer en heerlijkheid van stem in ontvangst, op een zodanige manier tot Hem gebracht wordend door de verheven heerlijkheid: “Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb.”

Vlak voor de kruisiging hoort Jezus de stem van zijn Vader,

 • Johannes 12:28, Vader verheerlijk Uw naam!'” Dan kwam een stem vanuit de hemel: “Ik verheerlijk en Ik zal weer verheerlijken.”

Handelingen 7:55-56,

 • Maar vol zijnde van geloof en van heilige geest, aandachtig kijkend tot in de hemel, nam hij heerlijkheid van God waar en Jezus, staande aan de rechterkanten van God, [Luc. 4:1] – [Matt. 22:44] en hij zei: “Neem waar, ik aanschouw de hemelen ontsloten zijnde, en de Zoon van de mensheid staande aan de rechterkanten van God.”

Johannes 11:4-44, Opwekking van de Lazarus

 • Jezus zegt tot haar: “Zei Ik niet tot jou dat, in het geval dat jij zou geloven, jij de heerlijkheid van °God zou zien?” Zij dan nemen* de steen weg. En °Jezus heft* Zijn °ogen opwaarts en zei: “Vader, Ik dank U dat U Mij hoort*! Ik nu had waargenomen dat U Mij altijd hoort, maar vanwege de omheen staande schare zei Ik het, opdat zij zouden geloven dat U Mij afvaardigt*.” [Joh. 12:30] – [Joh. 6:29] En deze dingen zeggend, roept* Hij luidkeels, met een grote stem: “Lazarus! Kom hier, naar buiten!” En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden zijnde met wikkeldoeken en zijn gelaat was rondom gebonden met een zweetdoek. °Jezus zegt tot hen: “Maakt hem los en laat hem heengaan.” [Joh. 20:6,7]

1 Korinthe 15:1-8,

 • En nu, broeders, maak ik jullie het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie ook accepteerden, in welk jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, welk woord ik jullie evangeliseer, indien jullie vasthouden, buiten om en jullie niet tevergeefs geloven. Want ik lever aan jullie over in eerste dingen hetgeen ik ook accepteerde: dat Christus stierf ten behoeve van onze zonden, overeenkomstig de Geschriften, [Jes. 53:8,9] en dat Hij werd begraven en dat Hij is gewekt in de derde dag, overeenkomstig de Geschriften, [Psalm 16:10] en dat Hij werd gezien door Kefas, vervolgens door de twaalf. [Luc. 24:34] – [Matt. 28:16,17] Vervolgens werd Hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders, bij één enkele gelegenheid, vanuit wie de meerderheid tot op dit moment leeft, maar sommigen werden ook ter ruste gelegd. Vervolgens werd Hij gezien door Jakobus, daarna door alle afgevaardigden. Maar als laatste van allen werd Hij ook door mij gezien, als ware het door een niet op tijd geborene. [Hand. 9:3-6].

Handelingen 17:28

 • Want in Hem leven wij en bewegen wij en zijn wij, zoals ook enigen van jullie dichters hebben uitgesproken: “Want ook wij zijn van dat ras.”

Hebreeën 2:8

 • We are exactly where we are meant to be.

Psalm 139:2

 • U, U weet mijn zitten en mijn opstaan; U begrijpt mijn gedachte van verre.

Had Stefanus in Handelingen 7:55-56 de gekke 5 minuten? Zag hij ze vliegen? Wat mij betreft niet. De openbaring die hij kreeg volgde op een duidelijk te volgen redevoering over hoe de religieuze leiders met de profeten en ook met Jezus omgingen. Stefanus begon zijn toespraak met “de God van heerlijkheid,” en nu kreeg hij een openbaring van deze heerlijkheid waarin Jezus in die mysterieuze hemel van God stond. Hij stond klaar om terug te keren voor als Israël zich bekeerde. En hij stond aan de rechterhand van god wat met Mattheus 22:44 correspondeerde. Stefanus was de boodschapper die naar de vertrokken Edelman werd gezonden met de boodschap in Lucas 19:14: “Wij willen niet dat deze man over ons heerst”.

Mocht Stefanus de gekke vijf minuten hebben gehad en “dingen hebben gezien” dan nog valt er niks af te dingen op zijn openbaring. Het Sanhedrin was getuige en dreef hem juist de zaal uit om hem buiten te stenigen. Was Stefanus alleen tijdelijk de kluts kwijt geweest dan hadden ze hem niet gestenigd. Waarschijnlijk was hij dan in een gekkenhuis opgesloten of ze hadden hem genegeerd. De openbaring die Stefanus kreeg paste precies bij de toespraak die hij hield. Voor Jezus gold iets vergelijkbaars. Hij was zonder zonde en dus mogen we ervan uitgaan dat hij niet de gekke vijf minuten had als hij tegen een onzichtbare god kletste. In 1 Korinthe 15:6 lezen we dat hij na zijn opstanding door meer dan 500 mensen gespot was. Telkens als Jezus tegen zijn vader kletste of als er een stem uit de hemel kwam dan waren er getuigen. Een psycholoog, Dr. Gary R. Collins verklaarde ook dat Jezus normaal menselijk gedrag vertoonde, relaties met diverse mensen onderhield, op een evenwichtige manier boos was toen verkopers de tempel voor commercie misbruikten en normaal menselijk verdriet had toen Lazarus dood was (Johannes 11:35) Collins in Strobel, 2003, p. 156-157). Met de laatste opmerking keren we terug naar het thema van dit boek. Tegen wie sprak Jezus toen hij Lazarus uit de dood opwekte? En waarom huilde hij als hij wist dat hij Lazarus uit de dood op zou wekken? Een verklaring die ik tegenkwam was dat Jezus bewogen werd door het verdriet van de anderen die wel oprecht om Lazarus huilden. Jezus weende met hen die weenden (Romeinen 12:15). In Johannes 11:4 krijgen we een antwoord op de vraag tegen wie Jezus later in Johannes 11:41-42 sprak. In vers 4 staat dat Lazarus ziek was opdat God verheerlijkt zou worden. Jezus zou Lazarus genezen om de kracht van God te openbaren. Dat Lazarus ook nog dood was, was technisch gezien een bijkomstigheid. Jezus had namelijk zijn uiterste best gedaan om te laat te komen zodat Lazarus onvermijdelijk voor pampus in het graf lag. Maar de dood was niet het doel van de ziekte maar de verheerlijking van God was het doel ervan. Martha was de zus van Lazarus. Ze zei dat Lazarus stonk omdat hij al vier dagen in het graf lag (Johannes 11:39). We proberen contact te krijgen met deze mensen van een kleine 2000 jaar geleden. We zien de radeloosheid van Martha voor ons. Ze wil kwaad worden op Jezus maar ze durft niet goed. En we snappen dat een stinkende in ontbinding verkerende Lazarus geen goed begin is om hem weer aan de praat te krijgen of zelfs om hem weer op te graven. Er was een steen voor zijn graf gerold. Deze moest eerst weg gerold worden. Dan zou men de stank van Lazarus ruiken. Geen wonder dat Martha hier geen zin in had. Het onvoorstelbare gebeurde: Lazarus kwam uit zijn graf met wikkels en al. Jezus maande de omstanders om Lazarus van de wikkels te ontdoen en hem verder vrij te laten. Wat ging Lazarus als eerste doen? Zijn nieuwe leven vieren in de kroeg? Een glas wijn nemen op zijn opstanding? Beseft hij wel wat er gebeurd was? Of ging hij alsnog de buurman helpen met de kapotte dakgoot zoals hij beloofd had. Misschien was hij nog op tijd om de buurman bij te staan en deed hij alsof er niks gebeurd was. Had Jezus magische krachten opdat hij deze dingen deed? In Markus 5:35-42 had hij de dochter van Jaïrus uit de dood opgewekt. In Lucas 7:11-16 lezen we hoe Jezus de zoon van de weduwe van Naïn uit de dood had opgewekt. Zoals gezegd geeft Johannes 11:4 ons het antwoord. De onzichtbare tegenspeler tegen wie Jezus in de verzen 41-42 kletste was God. Ons woord God heeft nogal aan betekenis ingeboet. God betekent eigenlijk “onderschikker”, dus iemand aan wie je je onderschikt. Jezus noemde deze onzichtbare God zijn Vader. Dat klinkt goed en in elk geval beter dan de directeur of Unit Manager. Een Vader heeft altijd het beste met ons voor. Een aardse vader laat nogal eens steken vallen maar de hemelse vader niet. Net als u duizelt het mij ook als ik over deze zaken nadenk. Ik ben geen dominee of kapelaan of een kardinaal die in een duur gewaad rond wandelt en onverstaanbaar voor zich uit murmelt. Ik ben geen pion van het Vaticaan of van welke kerk ook. Ik schrijf dit manifest omdat ik dingen onderzoek en hopelijk tot een conclusie kom. Mijn conclusie is dat de Bijbel nadrukkelijk aan ons laat zien dat er een onzichtbare god is die we Vader mogen noemen. Jezus zegt het en de stem uit de hemel is nog eens een bevestiging van de zinspelingen die Jezus maakte. Ik stel nog eens de vraag: kletste Jezus in Johannes 11:41-42 tegen een fantasie god c.q. een fictieve god? Noemde hij zijn Vader in de hemel bij wijze van spreken? Het is heel moeilijk om diep in mezelf te kijken. Maar ik geloof werkelijk dat Jezus het tegen een weliswaar onzichtbare maar wel degelijk een echte god “daarboven” had. Lazarus was wel degelijk echt uit zijn graf opgewekt. Als Jezus magische krachten had gehad dan had hij dit wel gezegd. Het pleit voor hem dat hij al zijn wonderen aan een externe almacht toeschreef, nogmaals: God, de Vader. Als we anno 2023 om ons heen kijken zien we weinig terug van de taferelen die de bediening van Jezus vergezelden. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat daarboven God is. Desalniettemin verklaart de Bijbel dat dit wel degelijk zo is.

In Johannes 5:14 komen we nog een staaltje van goddelijke waarheid tegen. Een pechvogel die 38 jaar lang bij de poel van Bethesda lag en op een engel wachtte die in de poel af zou dalen en hem zou genezen had opeens geluk toen Jezus langs wandelde. Jezus vroeg hem of hij wel genezen wilde worden. Zo ja, dan moest de man voortaan voor zichzelf leren zorgen. Het enige beroep dat hij kende was bedelen. De kerel knikte “ja” en Jezus genas hem in een handomdraai. Jezus zei het volgende: als de man weer zou zondigen dan zou hem iets ergers treffen. Je vraagt je af wat er erger is dan 38 jaar kreupel bij een poel rond te hangen in afwachting van een wonder. En we zijn zo benieuwd naar wat de man misdaan had opdat hij zo’n heftige straf verdiende. Was zijn zonde dat hij op afgoderij vertrouwde? We weten het niet. Maar het antwoord van Jezus doet ons afgrijzen. Welke straf wacht de ongelovigen straks als ze voor de Grote Witte Troon geoordeeld worden? Kevin Strickland en Richard Philips verbleven beiden meer dan 40 jaar onschuldig in de bajes. Het is een wonder dat ze toch nog vrijkwamen. Wat gaat Jezus straks doen als beiden als ongelovigen stierven en tzt. voor de Grote Witte Troon verschijnen? Moeten ze dan nog eens 45 jaar in de bajes doorbrengen? Het zijn vragen waar ik geen antwoord op heb. Maar feit is wel dat er een supranatuurlijk juridisch systeem is waar we ooit allen mee te maken krijgen. De opmerking in Johannes 5:14 houdt ons een spiegel voor: ooit krijgen we de kous op de kop. In deze huidige bedeling werkt het zo dat zondigen de genade vermeerdert (Romeinen 5:20-21). Alleen een goddelijk brein kon zoiets bedenken. Als er geen god is dan blijven de daders van Auschwitz ongestraft. Maar ook blijven de pestkoppen in de klas ongestraft. Johannes 5:14 laat ons zien dat er wel degelijk een god is. In Psalm 28:4, 62:13, Romeinen 2:6, Openbaring 2:23, 18:16 en 22:12 lezen we ook dat daders van onrecht ooit de kous op de kop krijgen. In Openbaring 20:11-15 lezen we over de Grote Witte Troon die over duizend jaar de vierde aion zal afsluiten. De ongelovige mensheid wordt dan uit de dood opgewekt en geoordeeld. Voor zover ik kan nagaan wordt dit oordeel door Jezus geveld. Hoe hij al die miljarden mensen (en dieren?) in korte tijd wil oordelen gaat mijn pet te boven. Volgens Psalm 28:4 worden zelfs onze gedachten geoordeeld. In de Grote Witte Troon verzen 20:11-15 lezen we niks over God. Maar in Openbaring 21 gaat het om een joekel van een stad die op aarde neerdaalt. Het is een schitterende stad met naar we mogen aannemen de nodige dosis cultuur die we in de grotere steden aantreffen. De Bijbel eindigt niet met verlichte mensen die een hoger kosmisch bewustzijn hebben maar met een stad. Abraham zag al naar deze stad uit waarvan God de architect is. Dit lezen we pas in Hebreeën 11:10. In Openbaring 21:2 als deze stad uit de hemel neerdaalt lezen we ook dat de stad van God komt. Bij God als schepper denken we al snel aan Adam die door God uit de klei werd opgetrokken. In Jesaja 64:8 staat dat God de pottenbakker is en dat wij de klei zijn. In Jesaja 45:9 en Romeinen 9:20-23 krijgen we de waarschuwing dat wij als klei geen commentaar op god zullen leveren. Hij is immers de pottenbakker. Dit is het moeilijkste in de Bijbel. Het zit in onze menselijke natuur dat we onze eigen weg willen gaan. Onafhankelijk willen zijn is onze leidraad en een autoriteit of een god past niet in deze gedachte. Het voert me te ver om een hele boom over de vrije wil op te zetten maar onafhankelijk willen zijn is in deze wereld en in deze aion een illusie. Al was het maar omdat we zo nu en dan een dokter of tandarts nodig hebben. Of een fietsenmaker of een electriciteitsbedrijf en ga zo maar door. Feitelijk mogen we blij zijn dat er een god is van wie we afhankelijk zijn en die tevens onze ontsnappingsroute is. Een kennis van me werd uit de klauwen van Scientology bevrijd. Velen werden uit de klauwen van het officiele christendom gered. Als spoedig de grote Verdrukking over Israel komt, gevolgd door de apocalyps die over de rest van de wereld komt dan worden de gelovigen vooraf van deze rotwereld weggerukt en naar de derde hemel van God gevoerd. God is een god die zieken geneest en doden opwekt. Het kon erger. Misschien moeten we God gewoon maar vertrouwen. In Hebreeën 11:10 en Openbaring 21:2 lezen we dat God niet alleen met klei knutselt maar dat hij ook een architect is. Dus ook in de toekomst hebben we met twee hoofdrolspelers te maken: Jezus en God.

 • Strobel, L. 2003, Bewijs Genoeg, Wat is er feitelijk over Jezus bekend? Een journalist ondervraagt dertien top-wetenschappers. Uitg. Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Nederlandse uitgave Gideo, Hoornaar, NL. Vertaling: T.M. Keesmaat-Ritmeester. Derde druk.

6 Jezus zag ze vliegen?

Zag Jezus “dingen” toen hij in Johannes 11:41-42 tegen een onzichtbare god sprak met het verzoek om Lazarus uit de dood op te wekken? Wat kunnen we van deze passage maken? Bedoelde Jezus dat hij bij wijze van spreken een God om assistentie vroeg? Een minuut geleden kreeg ik naast alle ufo spam, een merkwaardig bericht in mijn inbox. Ene Hans Leijten van een opsporingsdienst had kinderporno op mijn computer gevonden en hij had onderzocht dat ik pedofiele contacten onderhield die tot verkrachting van enkele kinderen hadden geleid. Ik heb gegoogeld op de naam Hans Leijten en er doken er verschillende op. Iedereen die op een vliegvakantie gaat heeft de angst dat een klootzak harddrugs in zijn bagage propt. Zeker als je naar landen als Iran gaat wil je liever met pindakaas gesnapt worden dan met drugs. Ik voelde die angst een keer toen ik in Istanboel moest overstappen en de douane allerlei medicijnen in mijn toilettas vond. Op een norse toon vroegen ze me om me te verantwoorden. Hoewel met naam en toenaam op de verpakking stond wat erin zat, begreep ik dat ik beter beleefd en vriendelijk kon antwoorden. Ik kreeg de indruk dat ze me met tegenzin doorlieten en ervan baalden dat ze geen drugsvangst gedaan hadden. Dus je wilt ook geen bericht in je inbox krijgen over een opsporingsdienst die kinderporno gevonden heeft, ook al weet je zeker dat je geen kinderporno hebt. Ik heb het bericht simpelweg verwijderd. Desalniettemin vraag ik me af: welke idioot doet dit soort dingen? Zijn er echt mensen die zich zo vreselijk kapot vervelen dat ze onbekende mensen zulke mails sturen? En in hoeverre kunnen ze zelf kinderporno op je laptop zetten?

Was Jezus ook zo iemand die gekke dingen deed of zei? Waarom wachtte hij tot Lazarus kasjeweil was? Tegen wie kletste hij in Johannes 11:41-42? Was zijn waarschuwing in Johannes 5:14 tegen de invalide man ook een “spam” dreigement? “Waag het niet om kinderporno op je laptop te zetten, anders mag je nog een keer 38 jaar bij een poel doorbrengen”, wetende dat de man niks met kinderporno had. Had de man sowieso wel gezondigd of was het gewoon een loze waarschuwing van Jezus? Jezus zondigde niet en dus verveelde hij zich ook niet en spamde hij ook niet. Toch had ik heel lang het gevoel dat god de grote afwezige was en Jezus alles alleen deed, inclusief opstaan uit de dood. Aan de ene kant had ik de leer van de drie-eenheid al afgezworen, aan de andere kant was god voor mij een hypothetische god op wie Jezus bij tijd en wijlen beroep deed. Maar laten we eerlijk zijn: Jezus die beroep deed op een hypothetische god klinkt niet erg logisch. Als we de douane van de derde hemel van God langs willen dan zullen we ervoor zorgen dat we geen drugs in de handbagage hebben. Met drugs bedoel ik de valse leer van de drie-eenheid die stelt dat Jezus God is.

Ene Joel W. Hemphill zat met hetzelfde dilemma als ik. Hij schreef zijn boek over de valse leer van de drie-eenheid met als titel: Glory to God in the Highest. Joel Hemphill schrijft dat de gedachte dat God in het vlees kwam een foute gedachte is. De geest van god maakte Maria zwanger tot ze Jezus baarde (Hemphill, 2010, p. 33). In Lucas 1:35 lezen we dit ook. De kracht van de allerhoogste kwam over Maria opdat ze Jezus zou baren. Er kon alleen een kracht van de allerhoogste over Maria komen als er ook echt een allerhoogste was. En is… De schepping van de mens was dus een artistieke daad en afkomstig van een onzichtbare almacht die in de Bijbel de Onderschikker alias God genoemd wordt. In een voortreffelijke studie van Goedbericht luisteren we naar een gedetailleerde toelichting hiervan (Piet, 2022, 4 maart).

In de introductie van zijn boek gaat Joel W. Hemphill zover dat hij beweert dat we alleen tot God en dus niet tot Jezus zullen bidden. Maar een goede Bijbel leraar zei dat we ook tot Jezus kunnen bidden. Hij verwees naar deze verzen, 2 Timotheüs 2:22, Handelingen 2:21; 9:14, 21 en 1 Korinthe 1:2. In hoofdstuk 1 van zijn boek schrijft Joel Hemphill dat Jezus op aarde was terwijl zijn en onze Vader in de hemel was (Mattheus 5:16, 45, 48; 6:1; 7:11; 18:14; 23:9; Marcus 11:25-26). De gedachte dat Jezus God is komt tot uitdrukking in de valse leer van de drie-eenheid. Deze leer grenst aan een andere controversiële leer, namelijk dat Jezus een voorbestaan in Gods hemel had voordat hij als baby naar de aarde kwam. Met een duur woord wordt dit de pre-existentie van Jezus genoemd. Zijn vernedering begon volgens deze leer al toen hij krijsend ter wereld kwam daar waar andere mensen vrolijk fluitend ter wereld komen. Maar de drie evangelisten, Mattheus, Marcus en Lucas hebben net als Petrus nooit beweerd dat Jezus God was of dat hij een vroeger leven in de hemel van God had. Alleen het evangelie van Johannes gaat iets meer in die richting maar zijn evangelie is verkeerd uitgelegd (professor James Dunn en Millard J. Erickson in Hemphill 2010, p. 40-41). Joel Hemphill schrijft een heldere zin: Joden zullen ontdekken wie Jezus is, maar christenen zullen uitvinden wie God is (Hemphill, 2010, p. 65). Mozes had van aangezicht tot aangezicht met God kennis gemaakt (Exodus 33:11; Deut. 34:10). En dus niet met Jezus. Ene Charles C. Ryrie schreef dat de Bijbel nergens nadrukkelijk een drie-eenheid noemt (Ryrie geciteerd in Hemphill, 2010, p. 88). In Handelingen 28:15 lezen we hoe de apostel Paulus, God bedankte toen hij zag hoe de gelovigen uit Rome hem tegemoet kwamen naar Apii Forum en Tres Tabernae. Ook een leuke geschiedenis want hier waren wat kroegen. We lezen nergens dat Paulus er ook pauzeerde of zelfs overnachtte maar het licht voor de hand dat hij in zo’n kroeg even op adem kwam. In dat geval was het ook weer god die hem naar de kroeg stuurde. Ook Paulus die een intellectueel was (Handelingen 26:24) had dus duidelijk met god te maken. Paulus De engel Gabriel had al tegen haar gezegd dat de heilige geest over haar zou komen en de macht van de allerhoogste. Hierdoor zou ze zwanger worden en een zoon voortbrengen, de zoon van god. Gabriel zei niet dat Maria God zou voortbrengen. Als Jezus God was dan was Maria de moeder van God. Zo was het dus niet. Joel Hemphill noemt een serie passages in de Bijbel waaruit blijkt dat God 1 is en dus niet drie. Dit past ook bij het Sh’ma, namelijk de Joodse lijfspreuk dat er 1 god is. Ik noem wat voorbeelden: Jesaja 43:10-11; 44:8; 45:5-6, 11-12, 18, 21-22; 46:9; 47:4; Joel 2:27. Ook in het Nieuwe Testament staat voldoende verzen die op de ene god duiden: Mattheus 19:17; 1 Korinthe 8:4-6; Jacob 2:19; Efeze 4:6; Openbaring 4:2, 8. In 1 Timotheüs 2:5 staat dat er 1 God en 1 middelaar is. In 1 Petrus 4:11 staat dat God in alle dingen door Jezus verheerlijkt zal worden. In Lucas 10:21 dankt god zijn vader in de hemel. In Efeze 2:18 staat dat we door christus door 1 geest toegang tot de vader hebben. In Romeinen 8:11 staat dat de geest van God een dode Jezus uit diens graf deed opstaan. Zo zal dezelfde geest de gelovigen straks onsterfelijk maken. In Lucas 1:32 lezen we de woorden van niemand minder dan de engel Gabriel, dat Jezus de zoon van god genoemd zal worden en dat hij ooit de troon van David zal bestijgen. Vervolgens lezen we een korte dialoog tussen Maria van Nazareth en de engel Gabriel. Maria vraagt hoe dit allemaal kan aangezien ze nog niet geneukt heeft. Wat een bekentenis van zomaar iemand, nietwaar? We zouden haast denken dat Maria het woord “preuts” niet kende. In vers 35 gaf Gabriel antwoord: de heilige geest zal over Maria komen en het kind dat vervolgens geboren wordt is de zoon van God. Engelen geven dus concrete antwoorden als we hen iets vragen. Je kunt een engel iets vragen en hij zal vervolgens antwoorden. Of een engel ook dialect verstaat is niet duidelijk. Uit deze vers 35 blijkt ook dat de heilige geest de kracht van God is en niet een aparte persoon, zie ook Mattheus 12:28. In Lucas 11:20 werd de kracht van God genoemd, te weten de vinger van god toen Jezus demonen uitdreef. In Exodus 8:19 werd de vinger van God ook al genoemd toen de kracht van God de magiërs van Egypte te kijk zette. Vast en zeker is er een relatie tussen de magiërs en de demonenwereld. In Handelingen 2:17 staat dat God in de laatste dagen zijn geest op alle mensen uit zal gieten. Als de geest van god een aparte persoon was zoals sommige Alfa cursussen ons willen laten geloven dan had Jezus dus twee vaders: God en de Heilige Geest. Plus dat hij in deze samenzwering zelf ook God was. God was dan uit zichzelf geboren en ook uit de geest van God. Als we het evangelie zo brengen dan snapt niemand er meer iets van en gaat het brandalarm af. Als we snappen dat de geest van God de kracht van god is dan wordt alles duidelijk. Het was echter een creatieve daad van de geest van god waardoor Jezus in de buik van Maria geboren was (Lucas 1:35). De gedachte van een god die een drie-eenheid is, staat nergens in de Bijbel. Shirley C. Guthrie schreef in haar boek Christian Doctrine dat de drie-eenheid onbijbels is. En iets wat onbijbels is, hoort in de GFT container thuis. Professor Charles C. Ryrie schreef in zijn klassieker Basic Theology eveneens dat de leer van de drie-eenheid nergens in de Bijbel te vinden is. Om nog wat namen te noemen, claimden Millard Erickson in zijn boek God in Three Persons, Douglas McCready in diens boek He Came Down From Heaven en professor Cyril C. Richardson in diens boek The Doctrine of the Trinity dat de drie-eenheid een onbijbelse leer is (Erickson & McCready geciteerd in Hemphill, 2010, 126-127). Volgens Cyril C. Richardson is de leer van de drie-eenheid een creatie van de kerk van de vierde eeuw (Hemphill, 2010, p. 128). Ook Roger Olson en Christopher Hall schreven in hun boek The Trinity dat de leer van de drie-eenheid in de vierde eeuw ontstond en op de Concilies van Nicea (325 AD) en Constantinopel (381 AD) in de kerkleer werd opgenomen. In Nicea ging het er alleen om dat Jezus God was. Met de positie van de Heilige Geest wist men zich nog geen raad. 56 jaar later werd ook deze positie op het Concilie van Constantinopel uitgewerkt. Weer een professor die Ramsay MacMullen heette schreef in het voorwoord van zijn boek Voting About God in Early Church Councils dat de leer van de drie-eenheid op het zoveelste Concilie van Chalcedon (451 AD) uitgewerkt was en een meerderheid van stemmen kreeg (Hemphill, 2010, p. 130). Laten we oppassen met Jezus God te noemen. In 1 Johannes 2:22 staat zelfs dat wie zowel de vader als de zoon ontkent, de antichrist is. In Johannes 12:44 staat dat wie in Jezus gelooft eigenlijk in degene gelooft die hem gezonden heeft. In 1 Johannes 5:10 staat een ingewikkelde zin die u een paar keer mag lezen. Deze zin gaat erover dat God Jezus naar ons stuurde. Ook de apostel Paulus noemde nergens de leer van de drie-eenheid. Consequent noemde hij de vader en de zoon zoals in Romeinen 1:7; 1 Korinthe 1:3; 2 Korinthe 1:2; Galaten 1:3; Efeze 1:2; Filippenzen 1:2; Kolossenzen 1:2-3; 1 Thessalonica 1:1; 2 Thessalonica 1:1-2; 1 Timotheüs 1:2; 2 Timotheüs 1:2; Titus 1:4; Filippenzen 1:3. De Bijbel is duidelijk over het feit dat er 1 God in de hemel is en geen drie. Zijn zoon, Jezus zit aan de rechterhand, Psalm 110:1; Mattheüs 22:44; Daniël 7:9, 13; Markus 16:19; Handelingen 2:33-34; Handelingen 7:55-56; 1 Petrus 3:22; Hebreeën 10:12-13; Hebreeën 12:2; Romeinen 8:34; Kolossenzen 3:1. In Openbaring 4:2, 8 lezen we dat er 1 troon is waarop 1 god zit. Er zijn geen drie tronen voor drie goden. Als er drie goden zijn, waarom zijn er geen drie tronen in de hemel? En waarom werd er pas in de vierde eeuw na Christus met de drie-eenheid geworsteld? Professor Cyril C. Richardson schreef in zijn boek The Doctrine of the Trinity dat de heilige geest pas met de kerkvader Augustinus een persoon van de drie-eenheid werd. God werd nu een godheid (Hemphill, 2010, p. 141). Jezus zelf had dezelfde god als wij. Een god tot wie hij sprak of tot wie hij ging bidden, etc. Een god in wie hij zelf ook aan het einde van de aionen (1 Korinthe 15:28) zijn vervulling krijgt. Als we van Jezus God maken dan is dat geen eerlijke zet. We ontnemen Jezus zijn eigen vervulling die hij gaat krijgen. Op diverse plaatsen in de Bijbel lezen we hoe Jezus zijn Vader in de hemel noemde: Psalm 18:49; Johannes 4:22-23; Jesaja 11:1-5; Hebreeën 5:7; Mattheus 26:53, 27:46; Lucas 6:12, 22:44; Hebreeën 7:25. In het Oude Testament sprak God ook al. Op de berg Sinaï klonk zijn stem als de donder. Tegen Eliah sprak hij met een zachte stem. Desalniettemin was hij altijd wel duidelijk. In Openbaring 1:10 en 4:1 hoorde Johannes de stem van God als een trompet. In Mattheüs 26:39, 42; Johannes 5:26; 5:37; 8:28; 12:44; 14:24; 14:28; 12:49; 16:3 verwees Jezus nog eens naar degene die hem gezonden had, namelijk God, de Vader in de hemel. Jezus noemde zijn Vader vaak in de derde persoon en als hij ging bidden dan keek hij op naar de hemel – Johannes 11:41; 17:1. Als hij brood deelde dan dankte hij (Marcus 8:6; 14:23) en aan het kruis vroeg hij zijn vader om vergeving voor de soldaten die hem kruisigden en bespotten. God had hun harten verhard. Jezus vergaf deze mensen zelf niet maar hij vroeg dit aan God, Lucas 23:34. Jezus zag zichzelf zonder twijfel als een ander dan zijn Vader in de hemel. Ook meneer de intellectueel, de apostel Paulus noemde de geheimzinnige god die Jezus uit de dood had opgewekt in Romeinen 4:24; 5:8, 10, 11, 15; 6:9-11, 23; 15:6; 16:27; Kolossenzen 1:12, 13, 15; 1 Timotheüs 2:5; 1 Korinthe 8:6; Efeze 3:14. In Handelingen 4:24 geschreven door de scheepsarts Lucas lezen we weer over de verklaring dat God de schepping schiep. In de verzen 27 en 30 werd daarnaast de zoon van God genoemd, uiteraard, Jezus. Dat Lucas een arts was staat in Kolossenzen 4:14. De apostel Paulus preekte de opgestane christus. Volgens Paulus was christus het beeld van de onzichtbare god en de eerstgeborene van elk schepsel (Kolossenzen 1:15). De opgestane christus was de eerste van een nieuwe mens (Kolossenzen 3:10; 1 Korinthe 15:23). Jezus was geen god en ook geen God-mens. Jezus was de laatste Adam en niet de eerste God-mens (1 Korinthe 15:21-22, 45, 47). Adam was uit de klei getrokken maar Jezus was volgens Galaten 4:4 in de buik van Maria gevormd. Voor dit woord gevormd gebruikt het Grieks het woord “ginomai” dat “genereren” betekent en niet incarneren. Dat hij een god-mens was kwam rond het jaar 200 na christus van ene Tertullianus. Jezus was god niet. Er is maar 1 god, Deuteronomium 6:4; Marcus 12:29. In Maleachi 1:6; 2:10 en in Mattheus 23:1 lezen we dat we 1 vader hebben. Ook de apostel Paulus bevestigt dat er maar 1 god is 1 Korinthe 8:6; Efeze 4:6. In 1 Timotheüs 2:5 schreef Paulus duidelijk dat er 1 god is en dat Jezus de middelaar tussen God en de mens is. Jezus was een mens. Hij had een neus, lippen, oren, knikkende knieën, tenen en een stuk of wat verstandskiezen. God weet alles, Jezus niet zoals Marcus 9:21, 33; Lucas 8:30, 46 laten zien. In Markus 13:32 zei hij dat hijzelf het moment van zijn tweede komst niet wist. Alleen zijn Vader in de hemel wist dit. God is altijd en overal tegelijk aanwezig. Jezus was een mens en kon maar op 1 plaats tegelijk zijn. Toen Lazarus stierf was hij in Bethanië (Johannes 11:15). Jezus was een mens en kon net als wij geen theelepeltje oppakken als hij hiervoor niet de kracht en macht van God kreeg. Desalniettemin deed hij nogal wat wonderen, inclusief dat hij drie mensen uit de dood opwekte onder wie Lazarus, de dochter van Jaïrus en de zoon van de weduwe in Naïn. In Johannes 5:19, 30 lezen we dat hij hiervoor de kracht van zijn vader in de hemel kreeg. Jezus was sterfelijk, anders kon hij niet aan het kruis sterven. God is onsterfelijk. Jezus bevestigde in Johannes 5:37 en 6:46 dat God onzichtbaar is. Ooit zullen we met de nieuwe lichamen in staat zijn om God te zien, Mattheus 5:8 en Openbaring 14:1.

Als we het over goden hebben anders dan de God van Jezus die de Vader in de Hemel is dan geeft de Bijbel andere voorbeelden. In Daniël 10:20 lezen we over de hemelse prins van Griekenland en in Daniël 10:13 gaat het over de hemelse prins van Iran. De huidige politieke situatie in Iran (2023) die al sinds 1979 duurt heeft misschien een precedent in Daniël 8:4 toen Iran razendsnel om zich heen sloeg en in alle windrichtingen terrein veroverde. De profeet Daniël werd in Daniel 10:13 maar liefst drie weken door deze mysterieuze hemelse macht tegen gehouden tot een andere hemelse macht van Israel hem te hulp schoot. Dit was de aartsengel Michael. In Daniel 10 lezen we over taferelen die onze pet te boven gaan. Een aartsengel van Israel die blijkbaar door had wat er verderop aan de grens met Iran met Daniël gebeurde schoot hem te hulp. Blijkbaar zit er een leger van hemelse wezens boven onze hoofden die voor en tegen ons strijden. Ik weet niet of het dezelfde geest van imam Khomeiny en Khamenei is die Daniël ook al voor de voeten liep maar het kan maar zo. De geest van Griekenland wordt wel de geest van het Humanisme genoemd (Hemphill, 2010, p. 219). De nadruk ligt dan op wat de mens zelf bereikt en niet op wat God doet. Deze geest wilde voorkomen dat het evangelie Europa bereikte. Toch schijnt deze geest een sterk religieuze dimensie te hebben want de apostel Paulus zag in Athene meer afgodsbeelden dan inwoners (Handelingen 17:16). De afgoderij van Athene danste om de afgod Zeus maar in feite was het een drie-eenheid van afgoden die het Griekse Pantheon bepaalde: Zeus, de Vader, Poseidon, de god van de zee en Pluto, de god van de onderwereld. Pluto werd ook wel Hades genoemd en als u het mij vraagt ook Hermes. Zeus was in de Bijbel Baal Tsafon ofwel de sfinx in Exodus 14:2. Hier zien we het begin van een goddelijke drie-eenheid die dus in Athene aanwezig was en zeker niet in de Bijbel. In Psalm 96:5 lezen we dat de afgoden van de heidenen geen goden maar demonen zijn. In Efeze 6:12 zegt Paulus dat we niet tegen mensen maar tegen demonen vechten. In Efeze 2:2 werd de overste van de luchten genoemd, ook weer een demon. Waarschijnlijk was hij de demon Beëlzebub die tevens de afgod van Ekron was, een stad in Gaza (2 Koningen 1:2-3). Tussen al deze nep goden die ongetwijfeld fake nieuws brengen is het goed om te weten dat er een echte God van de hemel en aarde is. Het is juist deze God die Jezus aan ons openbaarde. Het merkwaardige was dat de Atheners met al hun afgoden ook een beeld voor de onbekende god hadden. Hierover lezen we in Handelingen 17:23. Je zou zeggen dat er geen god meer bij kon. Maar toch hadden de Atheners het gevoel dat er een god ontbrak. De apostel Paulus gaf als voorbeeld deze god om aan de Atheners uiteen te zetten wie de god van de Bijbel was. Op een heuvel van Athene die de heuvel van Mars heette citeerde hij zelfs uit de Griekse dichters Aretes en Epemenides als hij zegt dat we allen 1 Vader hebben die ons schiep. In Maleachi 2:10 lezen we dit ook. In Handelingen 17:28 staat: “in hem – God, de Vader – leven en bewegen wij”. Ook dit is een bijzondere vers. Als we uitslapen, te laat op het werk komen, iemand in de trein per ongeluk omver duwen dan gebeurt dit alles vanuit God. Ook al snappen wij er niks van. Als we te laat komen en dan de vrouw van ons leven in de bushalte treffen dan weten we dat toeval uit God is (Spreuken 16:33). Humanisten hebben het telkens over je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je daden. Maar het woord verantwoordelijkheid staat nergens in de Bijbel en is een gevaarlijke vorm van nieuw taalgebruik. Het woord wordt te pas en te onpas overal voor gebruikt. Paulus preekte geen goddelijke Logos, wat de Griekse filosofen als Plato en Socrates gedaan hadden. Hij preekte ook geen tweede god, wat Plato deed (Hemphill, 2010, p. 227). Paulus preekte over de ene God en de ene middelaar die uit de dood was opgewekt. De Atheners zouden zich op deze ene onbekende god bezinnen (Handelingen 17:30). Het woord bezinnen is niet hetzelfde als zich bekeren. Bezinnen is zoiets als metanoia, “omdenken”. De Atheners moesten van veel goden naar 1 god omschakelen. Het woord omdenken zullen we niet te pas en te onpas overal voor gebruiken. Omdenken – metaiona heeft te maken met een radicaal andere kijk op God en de wereld. Het Griekse Humanisme was een krachtige tegenstander voor het evangelie. Het kon niet uitblijven dat het christendom er ook mee besmet raakte. Diverse mensen hebben opgemerkt dat het evangelie van zijn Griekse elementen gezuiverd moet worden. Dehellenisering heet dat. Tot aan de kerkrituelen toe schijnt het christendom vergriekst te zijn. De preken vanaf de kansel hebben hun oorsprong in de Griekse retoriek. Ene Justinus de Martelaar meende dat de filosofie net zo Gods openbaring aan de Grieken was als dat de Bijbel door God aan de Joden was gegeven (Hemphill, 2010, p. 241). Ik denk zelf dat de serpent in Genesis 3 de filosofie aan de Grieken bracht. We zullen niet vergeten dat Plato zijn academie aan de afgod Academos opdroeg. Mijn suggestie is dat deze Academos dezelfde was als de Python Geest in Handelingen 16:16. Dat we God niet herkennen komt misschien deels doordat het evangelie vergriekst is. Twee volgelingen van Socrates, te weten Plato en Aristoteles waren de peetvaders van het hedendaagse christendom (Hemphill, 2010, p. 242). Dit moderne christendom serveert ons een god van de verkeerde Boom waarvan Eva ook al snoepte, namelijk de Boom van Kennis. Als we het toch over Socrates hebben dan doe ik de volgende vreselijk belangrijke mededeling: mijn ouders hadden een beeldje van hem op onze schoorsteenmantel staan. Om precies te zijn hadden ze drie beeldjes van Socrates, Plato en Aristoteles. Ik vroeg me als duimzuigend kind al af hoe men zo goed wist hoe deze drie eruit zagen. Plato had een kale kop en Socrates zag eruit als een wijze oude man. Maar eigenlijk leken ze alle drie op elkaar zoals we zo vaak afbeeldingen van Jezus en Mohammed zien die op archetypen lijken. Telkens gaat het om mannen met baarden en lang haar, een enkele keer om een kaalkop. Pa had vage familie in Athene wonen en dus waren pa en ma een week daarginds op bezoek geweest. Ze brachten deze beeldjes mee. Ik moest ze elke vrijdag afstoffen en deed mijn uiterste best om ze niet te laten vallen. Rond de schoorsteenmantel hadden we een stenen vloer waar die beeldjes op aan gruzelementen zouden breken. Conny Palmen schreef een boek over Socrates. Al met al groeide Socrates als een concurrent van Jezus uit in mijn fantasievolle brein. Volgens nogal wat bronnen klopt hier niets van. Socrates was een eng wezen met een dikke platte buik en uitpuilende ogen die een beetje opzij stonden en alle kanten op loerden waardoor hij op een krab leek (Stanford Encyclopedea van Filosofie, geciteerd in Hemphill, 2010, p. 249). Volgens deze Stangfor Encyclopedie maar ook volgens de Encyclopedia Americana had Socrates een demon waar hij dikwijls over sprak (Hemphill, 2010, p. 250). Volgens Plato in Menexenes had Socrates contacten met een heks van Mantinea die Diotima heette (Plato in Hemphill, 2010, p. 255). Volgens Aristoxenjus van Tarantum was Socrates helemaal niet zo slim maar erg dom en onwetend (Will Durant, Life of Greece, p. 364 in Hemphill, 2010, p. 255). Je vraagt je af hoe zo’n idioot die vast en zeker ook sliste en kwijlde ooit de peetvader van de Westerse filosofie kon worden? In mijn Atlantis boek heb ik beweerd dat Socrates helemaal geen historische personage was maar dat hij niemand minder is dan de komende antichrist. Hiermee correspondeert hij met anders appiehappies zoals de profeet Mohammed of Quetzalcoatl. Er zitten zoveel Bijbelse elementen in zijn levensverhaal dat er wel iets aan de hand moet zijn met meneer Socrates. Een andere optie is dat de demon die hem vergezelde hem zo beroemd maakte, eerst in Athene en later in Europa. Hoe kwam hij zo aan deze demon? En hier raken we aan iets mysterieus… Socrates zou deze demon hebben “opgelopen” toen hij eens het zogenaamde Orakel van Delphi bezocht. Dit Orakel was een stem of spreekbuis van de afgod Apollo. Paulus en Silas kwamen in het Nieuwe Testament in het boek Handelingen 16:16 een meisje tegen dat ook van zo’n demon bezeten was. En Plato had zijn afgod Academos. Waren dit allemaal dezelfde wezens of waren ze tenminste een masker van Apollo? Ergens lees ik de zin dat we van het Hellenisme af moeten in het christendom en misschien wel in ons hele denken. Als je door een moderne winkelstraat loopt is het moeilijk voor te stellen dat er een almachtige God is die bepaalt dat je op dat moment daar loopt. Misschien komt dit door het Hellenisme in ons denken. Bij een God en een hemel denken we teveel aan een idyllisch hiernamaals waarin de baby achtige engeltjes met harpen en fluiten rondzweven. Dit beeld is een Hellenistische tegenpool van de Bijbelse hemel die heel erg fysiek en geografisch is en waarvan onze aardse steden tegenhangers zijn. Het Joodse denken moet dus terug in ons assortiment.

Plato

In Johannes 1:1 en Openbaring 19:13 wordt het woord van God genoemd. In het Grieks is het woord “woord” met Logos vertaald. Maar is dit ook wat er in de wandelgangen mee bedoeld wordt? Als we de oorsprong van dit woord zoeken dan komen we bij Plato, Philo of de Griekse filosofie uit (Hemphill, 2010, p. 282). Zodoende mag er een alarmbel gaan rinkelen. In de Bijbel staat meer dan 1300 keer het woord god, Jezus noemde 184 keer god, Paulus noemde 513 keer god. In geen van deze gevallen werd Jezus ermee bedoeld maar altijd God en de Vader in de hemel (Hemphill, 2010, p. 286). In het Oude Testament bestond de leer van de drie-eenheid sowieso niet. De Concilies van Nicea en Constantinopel waarin de drie-eenheid uitgewerkt werd, moesten nog komen. Jezus openbaarde aan ons dat de god van het Oude Testament onze Vader in de hemel is. Nergens zei hij dat god een drie-eenheid was. Ook Jacobus, de halfbroer van Jezus noemde 17 keer God zonder Jezus erbij te noemen. In 1 Johannes 5:7 wordt de drie-eenheid wel genoemd. Maar deze passage schijnt een hoax te zijn en is er later ingevoegd (Hemphill, 2010, p. 287; Piet, 28 aug. 2015). In het Oude Testament schreef Mozes al dat er 1 God is (Deuteronomium 6:4).

Dialogen

Plato had een merkwaardige methode gevonden om zijn gedachtegoed aan de buitenwereld te presenteren. Hij deed dit in de vorm van Dialogen. Een Dialoog was een tweespraak tussen twee fictieve sprekers die in een tekst hun mening gaven. Met deze dialogen schiep hij meer verwarring dan duidelijkheid. Het kan zomaar dat de demon waar Socrates bezeten van was in Plato een nieuw thuis gevonden had. Deze demon was het brein achter de verwarrende en tegenstrijdige dialogen. Aan de rand van Athene (buiten de legerplaats) stichtte Plato zijn Academie. Deze Academie was een blauwdruk voor alle latere academies. Plato wijdde zijn academie aan een afgod die Academos heette. Was dit hetzelfde wezen dat Socrates de kop gek gemaakt had? Het zou zomaar kunnen. Iemand schreef dat de Dialogen van Plato ervoor bedoeld waren om verwarring te zaaien. Ene Tertullianus schreef eind tweede eeuw na christus dat de filosofen zoals Plato de patriarchen van het heidendom waren (Tertullianus geciteerd in Hemphill, 2010, p. 296). Dichtkunst en filosofie kwamen volgens Tertullianus voort uit een demonische koker (Theophilus geciteerd in Hemphill, 2010, p. 296). Ralph Waldo Emerson schreef dat Plato aan de basis van alle filosofie stond en dat de latere volksstammen zoals de Romeinen of de Saksen er weinig of niks aan hebben toegevoegd. Zowel het christendom als het Calvinisme als het Mohammedanisme leunen op het werk van Plato (Emerson, geciteerd in Hemphill, 2010, p. 300-301). Volgens Edward Gibbon die zijn klassieker The Decline and Fall of the Roman Empire schreef, was Plato de bedenker van de eerste vorm van een drie-eenheid, te weten, 1. de eerste oorzaak, 2. de rede of logos en 3. de ziel of geest van het universum (Gibbon, geciteerd in Hemphill, 2010, p. 305). Deze drie principes werden algauw als drie goden beschouwd waarbij de Logos de gestalte van de Zoon van God aannam. Volgens Adolph Harnack nam het christendom na de dood van Paulus veel van deze principes uit de filosofie van Plato over (Harnack geciteerd in Hemphill, 2010, p. 305). Niet voor niets haastte Paulus zich om de manuscripten bijeen te brengen en de eindredactie te voeren. Hij wist dat zijn einde naderde en dat er wolven op de loer lagen om het evangelie te verstoren. De Bijbel noemt de valse leer van de drie-eenheid nergens. Deze leer ademt de geest van de Griekse filosofie die de vroege kerk infiltreerde (Shirley C. Guthrie geciteerd in Hemphill, 2010, p. 306). Frank Viola en George Barna schreven dat het moderne christendom van de Boom van Kennis snoept in plaats van de Levensboom. Het moderne christendom baseert zich op de leerstellingen van Plato en Socrates en niet op de leer van de apostel Paulus (Viola & Barna, geciteerd in Hemphill, 2010, p. 306). Volgens Joel Hemphill zijn ook de islam en het hindoeïsme door Plato beïnvloed (Hemphill, 2010, p. 317). De Hindoe god bestaat ook uit drie goden: Brahma, Vishnu en Shiva (Ross & Hills geciteerd in Hemphill, 2010, p. 323). En de terroristen die zichzelf in een menigte opblazen waren misschien onder invloed van Plato’s gedachte dat het lichaam een kerker van de ziel is, die vervolgens bevrijd moet worden (Hemphill, 2010, p. 317). De Bijbel zegt dit niet. Volgens de Bijbel zijn onze lichamen tempels van de heilige geest (1 Korinthe 6:19). In en met deze tempel zullen we God eren. Ergens anders lees ik weer dat de islam van de Middeleeuwen door Plato beïnvloed was (Funk and Wagnalls New Encyclopedia, Vol. 21, p. 74 in Hemphill, 2010, p. 318). Volgens Millard Erickson kent de leer van de drie-eenheid een lastig dilemma. In de leer gaat het om een god die de ene keer drie en de andere keer 1 is. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Wat is er drie en wat is er 1 (Erikson geciteerd in Hemphill, 2010, p. 321)? Iemand anders schreef dat noch het protestantisme noch het katholicisme in Bijbelse theologie gegrond is. Het was vooral de Griekse filosofie van Plato en Aristoteles die de christelijke theologie vormden (Norman H. Snaith geciteerd in Hemphill, 2010, p. 323).

Bronnen

7 Hosties en tosties

In 2008 lag ik voor pampus in het ziekenhuis. Wat een kleine operatie aan mijn pols had moeten worden om verdere bloedvergiftiging tegen te gaan eindigde in een 14 daagse vakantie in het ziekenhuis. En er was nog geen internet voor het publiek. Het enige comfort dat er was, was een koffiekamer met een sèrre met uitzicht op de vrije buitenwereld. Ik zat nagenoeg non stop aan het infuus en merkte pas hoe onvrij ik me voelde of anders gezegd hoezeer ik mijn vrijheid miste. Terwijl ik heel goed wist dat de boze buitenwereld helemaal niet zo vrij is. Tot op zekere hoogte was ik in het ziekenhuis niet vrij maar wel veilig met zoveel medisch personeel om me heen. Dat was ook wat waard. Over mijn arm was een roze rode streep zichtbaar die een teken van bloedvergiftiging was. Als kind was ik altijd gewaarschuwd dat als ik zo’n streep zag ik zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moest. Maar dit bleek een mythe. De roze streep ontstond geleidelijk en de artsen namen alle tijd van de wereld om mij eerst onder narcose te brengen. Dit was ook weer een ervaring. Narcose was niet mijn ding. De gedachte om volledig aan onbekenden overgeleverd te zijn stond me tegen. Wel was mijn moeder nog in de buurt. Zij was mijn contact met de buitenwereld en bracht me het beruchte en beroemde boek van Aurelius Augustinus, De Stad van God. Dan had ik tenminste wat te lezen.

Zomaar lag ik op een ziekenbed aan dat infuus te dromen over de vrijheid. Ik voelde hoe belangrijk vrijheid voor me was. Hier verlangt de hele schepping naar: de echte vrijheid die in Romeinen 8:21 genoemd wordt. Op een ochtend kwam een vrouw mijn kamer binnen. Ze kwam voor de kerel die naast me lag en met wie ik tot dan toe nauwelijks contact gehad had. Ze gaf hem een hosti. Ik begreep dat ze van een kerk was en op ziekenbezoek was. Toen viel haar oog op mij. Ik was immers ook eenzaam terwijl die kerel tenminste nog familie om zich heen had. Nou ja, ik had mijn moeder die regelmatig langskwam. Verder had ik weinig aanloop. Deze kerel had ook recht op aandacht maar verder weet de kerk de echte eenzamen er niet uit te pikken. De vrouw kwam even aan de rand van mijn bed staan om hallo te zeggen. Toen bleek dat ze een oud buurmeisje was. We kletsten wat, ook over de Bijbel. Ze zei dat ze nog weleens langs zou komen. Ik kan het me niet herinneren dat ze dit ook gedaan heeft maar misschien laat mijn geheugen mij in de steek. Als ze al kwam dan was het omdat ze een ex-buurmeisje was en niet omdat haar katholieke kerk dit zo nodig wilde. Ook mocht ze mij geen hostie geven omdat ik niet van haar kerk was. Ik wist niet wat een hostie was en bedacht dat een hostie zoiets als een tosti was. In een tosti ham-kaas had ik wel trek, mjammie. Volgens Wikipedia is een hostie een auwel. Een auwel ham-kaas dan, ook goed. Wat was een auwel dan weer? Ik bedacht dat een auwel een werktuig van een boer is dat achter de ploeg hoort. Hier kon ik op het ziekenbed niet zoveel mee. Ik zag het al voor me dat ik hier de boel ging omploegen.

Ach lieve Paus nogantoe, wat spijt het me dat ik geen katholiek geworden ben.

8 Abortus

In mijn bezit heb ik een boekje van Sandra Sweeny Silver met als titel, Abortion. Het behoeft weinig uitleg waar dit boekje over gaat. Sandra Sweeny Silver heeft een zekere obsessie met abortus. Ze noemt het getal van 1,5 miljoen baby’s die elk jaar alleen al in Amerika vermoord worden (Silver, p. 67). Ze noemt geen bronnen maar laten we er even vanuit gaan dat dit getal klopt, ook al is het een afgerond getal. Bijbels gezien heeft ze een punt om elke foetus als een godsgeschenk te beschouwen, ook na verkrachtingen of incest. Diverse Bijbelverzen maken duidelijk dat elke foetus een maaksel van God is: Psalm 119:73; 139:13-16; Prediker 11:5; Handelingen 17:24-28; Jesaja 44:2, 24; 64:8; 66:9; Job 10:8-12; Deuteronomium 32:18; Genesis 29:31-32, etc., etc.

In Jesaja 64:8 worden wij als mensen ook nog eens tot klei gereduceerd terwijl God de pottenbakker is. Dit klinkt onaangenaam in de oren. Niemand vindt het leuk om klei te zijn en al helemaal niet als je het resultaat van incest bent. Sandra Sweeny Silver noemt de strijd tegen abortus een vorm van oorlog en ze meent dat elke christen zich in deze strijd moet begeven. Zegt het voort… Dit soort boekjes zijn mijns inziens eenzijdig en gevaarlijk omdat christenen een waas voor hun ogen krijgen. Ik wil wat kanttekeningen plaatsen. Allereerst zullen we ervoor waken dat allerlei zelfbenoemde christelijke politici met het Abortus woord wapperen om stemmen te krijgen. Vast en zeker zullen deze moralisten hun beloften nakomen en nog strenger tegen abortus optreden. Maar wat kunnen we nog meer van dit soort politici verwachten. In eigen land stemden christelijke partijen voor de harmonisatie van de Wet Jong Gehandicapten en tegen het voorstel om de wet eerst aan VN verdragen te toetsen (Motie Renkema 24170, nr. 203). Kortom; die zeer begane christenen die de foetussen zo vreselijk willen beschermen zijn een stuk minder begaan als het om gehandicapten gaat. Abortus zal geen marketingsinstrument worden. Het evangelie zelf trouwens ook niet. Teveel christelijke politici spannen het evangelie voor hun kar om er stemmen mee te winnen.

In 1 Samuël 2:7 staat dat niemand minder dan God iemand rijk of berooid maakt. Een vers verder, in 1 Samuël 2:8 staat dat God de armen uit de aarde zal doen opstaan. Ik lees hier niks over gezinnen, abortus of porno. Ook in het Lied van Maria van Nazareth in Lucas 1 lezen we niks over abortus of prostitutie, zelfs niet over gezinnen. Jezus zelf noemde abortus nergens en Tabitha die in Handelingen 9 aalmoezen aan de armen gaf streed niet tegen abortus of prostitutie. In Markus 6:34 werd Jezus door ontferming bewogen. We lezen niks over abortus, wel over de armoede en algehele ellende die hij zag. De schare die hem volgde was vol schapen zonder herder en niet vol moeders die net abortus hadden gepleegd. Christenen noemen abortus vaak één op één met moord en praten het daarmee goed dat Jezus het niet nodig vond om abortus apart te noemen. Maar dit is nogal een mondvol zware woorden voor een meisje dat niet aan moederschap toe is. Hiermee wil ik abortus niet per definitie goedpraten. Ik beweer alleen dat Jezus niet de moeite nam om zoveel over abortus te beweren als moderne predikanten doen. Veel anti-abortus activisten zitten in een rechts conservatieve hoek waarin ook vrij wapenbezit gepropageerd wordt. We hebben door de jaren heen gezien waar dit toe geleid heeft: tot slachtpartijen op scholen door verwarde kinderen die erop los schoten. In 1 Korinthe 7 relativeert Paulus de noodzaak om te trouwen en een gezin te stichten. Als de verwachting van het Koninkrijk zo groot is waarom zouden we dan nog kinderen fokken? Bovendien kan iemand zonder kinderen zijn aandacht veel beter op het evangelie richten. Sandra Sweeny Silver gaat in haar boek voorbij aan de schrijnende armoede en dakloosheid die in Amerika zoveel mensen treft. Wie de blogs van Cheri Honkala volgt, weet waarover ik praat. Dat een jonge moeder financieel niet voor een kind kan zorgen is al erg genoeg. Waarom strijdt Sandra Silver niet voor de invoering van een Basisinkomen? Hier heeft iedereen wat aan. En waarom zijn de abortus cijfers in Amerika zoveel hoger dan in Zwitserland? Heeft dit ook nog met armoede en seksuele voorlichting te maken? Ik heb bij de christelijke partijen vaak het gevoel dat ze een dubbele agenda hebben als ze over gezinswaarden en abortus klieren. Bedoelen ze stiekem te zeggen dat de werkgevers er verzekerd van zullen zijn dat er in de toekomst voldoende werknemers zijn? Is de strijd tegen abortus om die reden vooral een neoliberale wens? Hoe meer kinderen er geboren worden, hoe lager de lonen gehouden kunnen worden. Iets soortgelijks merkte ik ook bij D66 dat euthanasie flexibeler wil maken. Is dit louter om zieke mensen uit hun lijden te verlossen of zit er ook nog een kostplaatje aan vast? Oude en zieke mensen kosten nu eenmaal geld. Zijn ze dood, dan kosten ze geen geld meer. Iemand op het internet had nog weer een opmerking over abortus. Volgens haar zijn veel christenen veel minder gelovig dan ze zelf willen toegeven. Om hun gebrek aan geloof te compenseren gaan ze tegen abortus tekeer (Roberts, 2018, vanaf alinea “Let’s face it…”)). Nog wat: in Canada is abortus legaal. Toch zijn er minder abortussen dan in Amerika. Het lijkt me zinnig om uit te zoeken hoe dit zit.

De gesjeesde nadruk die christelijke politici op “gezinnen” leggen kan er ook voor zorgen dat meisjes tegen hun wil zwanger worden. Niet iedereen is even assertief. Ik heb zelf in mijn leven ook verkeerde keuzes gemaakt. In de jaren 80 was er de campagne “meisjes, kies exact” (anders blijf je eeuwig bij het aanrecht staan). Dus dan zou ik als man zijnde op de havo toch zeker geen pretpakket kiezen. Juist mijn exacte vakkenpakket heeft mij opgebroken omdat ik er helemaal geen aanleg voor had. Ik bleef diverse malen zitten en kreeg nog op mijn donder ook. Ik zou een luilak zijn. Niemand kwam op het idee om te suggereren dan ik het verkeerde vakkenpakket had. Trouwens ook de havo was iets te hoog gegrepen voor mij. Ook hier speelde overheidspropaganda een rol want bij een studiekeuze moest je zo hoog mogelijk inzetten, ook als je op je tenen liep.

Zo worden meisjes misschien ongewenst zwanger omdat ze zich door de christelijke politiek opgejut voelen. Een tegenwerping kan zijn dat het oerdom is dat meisjes ongewenst zwanger worden aangezien er voldoende voorbehoedsmiddelen zijn. Maar de christelijke politiek heeft zich ook lang tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen verzet. Heel lang was het christelijke beleid dat jonge mensen zich seksueel moesten beheersen en zich van seks zouden onthouden tenzij seks bedoeld was om kinderen te fokken. Deze gedachte is zeer onbijbels en komt uit de gnostiek. Omdat christelijke politici en predikanten deze onzin de wereld in slingeren krijgt de Bijbel steeds de schuld. De waarheid is dat moralisten het evangelie voor hun eigen anti-seks agenda gekaapt hebben. Daarbij is het de vraag: welk voorbehoedsmiddel volstaat tegen de overheidspropaganda om gezinnen te stichten?

En… de instituties die thans moord en brand over abortus schreeuwen zouden in het verleden zelf babies van ongewenste zwangere meisjes verwijderd hebben (Roberts, 2018, vanaf alinea: “Finding the moral high ground was so much easier in the mid to late 20th century.”). De rode draad van Teresa Roberts is dat zulke orthodoxe christenen alle pogingen doen om de morele draad in hun levens terug te vinden. Moralisme zal hun ongeloof compenseren. Conservatieve rijken in Amerika maar ook het Vaticaan bemoeien zich steeds vaker met het EU beleid inzake abortus (Bird & Zagaga, 2019). Met hun geldschieterijen zouden ze de armoede in Amerika of Europa tenminste een heel stuk terug kunnen dringen. In hoeverre vrouwenhaat of zelfs sadisme ook nog een rol bij de obsessie met abortus spelen laat ik in het midden, maar ik wil deze optie toch noemen. De obsessie met gezinnen en abortus komt waarschijnlijk uit de gnostiek. Ogygia leek in veel opzichten op de ‘baarmoeder’ van Kalypso (Louden, 2011, p. 127). Het vertrek van Odysseus van Ogygia had iets van een ‘geboorte’ (Louden, 2011, p. 127). Atlantis leek op de baarmoeder van Athena. Atlas ging ten onder terwijl Odysseus uit Ogygia terugkwam. Gnostische manuscripten als de ‘Oorsprong van de Wereld’ (Nag Hammadi) en de ‘Apocrief van Johannes’ lijken een ‘puurheid’ van ‘ideale’ gezinnen na te streven. Soms in combinatie met een merkwaardige drang naar ‘seksuele onthouding’ (Williams, 1999, p. 157). Een afkeer van het lichamelijke en de gedachte dat de ziel uit het lichaam bevrijd zal worden komen we ook in de werken van Plato tegen (Plato geciteerd in Moerland, z.j.). Zoveel ouders kunnen geen kinderen krijgen. Moeten zij steeds maar weer van christelijke politici horen hoe leuk het is om een gezin te stichten en hoe leuk kinderen zijn? Het zijn zomaar wat gedachten die het overwegen waard zijn. Kortom, voordat we blindelings tegen abortus en voor gezinswaarden strijden zullen we ons even een moment achter de oren krabben.

Bronnen

9 Seks

Toen onze herdershond de laatste adem uitblies zei ma: “hij heeft een mooi leven gehad. Hij heeft niks te klagen gehad en hij is niks tekort gekomen.”

“Toch wel,” zei ik.

“Wat dan?” vroeg ma verbaasd.

“Seks,” zei ik.

Ma verslikte zich in een hap lucht. Ze murmelde iets van dat ze de was nog op moest hangen.

Seks is een basisbehoefte net als spinazie, koffie, andijvie, aardappels, slaap, af en toe een leuke film, muziek en uiteraard, het Woord van God. Iemand schreef eens dat God de grootste drugsdealer in het heelal was. Hij had ons immers vol testosteron gepompt. Dat mannen op vrouwen jagen is niet omdat ze zo graag babyluiers willen verschonen of uit kinderboekjes willen voorlezen. Mannen zijn geil en willen om die reden het liefst voortdurend een charmante vrouw in bed toveren. Had God hier moeite mee gehad dan had hij ons vol griesmeelpap gepompt in plaats van vol testosteron. We moeten overigens niet doen alsof vrouwen niet geil zijn. Zij hebben ook testosteron zij het in mindere hoeveelheid dan mannen. Bij vrouwen werkt geilheid anders dan bij mannen. Maar nogmaals, als God gewild had dat vrouwen alleen aan babyluiers dachten dan had God hen wel een babyluier hormoon gegeven. Ik zal u nog wat zeggen: de eerste zin die we van de moeder van Jezus horen staat in Lucas 1:34. Maria vraagt aan de engel Gabriël hoe ze een kind kan baren aangezien ze nog geen seks met een man gehad heeft. Het is duidelijk dat Maria van de hoed en de rand weet. Ze antwoordde niet met de opmerking dat de ooievaar nog niet langs gevlogen was of dat baby’s in rode kool geboren worden. Ze wist heel goed wat er voor nodig was om een kind te verwekken. Als God niet wil dat mannen geil worden van vrouwen dan had Adam het beter bij het Nijlpaard kunnen houden nog voordat Eva geschapen werd. Dan had God de vrouw betere helemaal niet kunnen scheppen. Dan had God de man als wezen geschapen dat door hardop te niezen zichzelf voortplantte. In 1 Korinthe 7:4-5 staat zelfs dat de man en vrouw elkaar geen seks zullen onthouden omdat satan anders misbruik maakt van onze seksuele verlangens. Geven we elkaar niet voldoende seks dan zal satan ons zodanig beproeven dat we gekke dingen gaan doen. We neuken dan met varkens, kippen of kangoeroes of nog erger: met andermans vrouw. In de verzen 4-5 staat dat we er flink op los zullen neuken om de verleiding van satan te weerstaan. Natuurlijk mogen we wel de tanden poetsen en de afwas doen. Maar we zullen onze seksuele verlangens zeker niet tekort doen. God zegt niet: als je geil bent, ga dan een goed boek lezen of doe meer aan sport. Nee, hij is klink en klaar in zijn bedoeling: neuk erop los.

Erop los neuken is lastig als je alleenstaand bent. Alleenstaanden kunnen veel dingen die stellen of echtparen ook wel kunnen. Ze kunnen net zo goed de planten water geven of de afwas doen. Maar neuken in je eentje valt tegen. Dit zei de moeder van Jezus trouwens ook in Lucas 1:34 toen ze beaamde dat ze nog geen man gehad had. Niet om samen met hem naar de film te koekeloeren maar om dat te doen wat hondjes ook doen. Een kennis van me had ooit een Yorkshire Terriër. Als die kennis tegen haar zei, “wat doen de stoute meisjes in Amsterdam?” dan ging de hond op haar rug liggen. Wist de hond überhaupt waar Amsterdam lag? Of wat stoute meisjes waren?

Als alleenstaande kan ik u zeggen dat ik het helemaal niet zo’n probleem vind om alleen door het leven te gaan. Uiteraard zijn er eenzame momenten. Andere alleenstaanden klagen steeds weer over die eenzame zondag. Maar ik vind het een geschenk van God om alleen uit te mogen slapen. Ook denk ik dat er veel te romantisch over gezinnen gedacht wordt. Dit wordt dan ook weer aangewakkerd door politieke partijen als de ChristenUnie. Het geklaag van alleenstaanden moet maar eens afgelopen zijn. Wel is het inderdaad zo dat je in het weekend nergens terecht kunt, tenzij betaald zoals naar het café. Het zou mooi zijn als voor mijn soort mensen de bieb ook op zaterdagavond en zondag open was. De kerken doen ondanks alle collectes ook weinig voor mijn soort mensen. Na de kerkdienst gaat het gebouw op slot. Als je geluk hebt is de kerk overdag een paar uur open voor gebed en om een kaars aan te steken. Alsof ik daar behoefte aan heb en bidden kan ik thuis ook. Het enige speeltje dat mannen als ik hebben is masturberen, ook wel “me aftrekken” genoemd. Ik heb nooit begrepen waarom het de normaalste zaak van de wereld is als een vrouw zegt dat ze ongesteld is terwijl het een taboe is als je zegt dat je je twee keer per dag aftrekt. In 1 Korinthe 7:4-5 is God extreem open over dit soort dingen al gaat het dan over stellen. Een kennis van me (ex-drugsdealer) kletst openlijk met zijn dochter over masturberen. Doe je het wel vaak genoeg? Zegt hij tegen haar als ze somber is. Een vrouwelijke kennis van me plaagt haar opstandige zoon als hij weer eens dwars ligt, “masturbeer je wel genoeg?” zegt ze dan.

Als puber zag ik predikanten op TV openlijk seksboekjes verbranden. Wat nog niet meeviel want het is slecht brandbaar papier. Dan fikken kranten beter. Ik denk dat de meeste mannen seksboekjes kopen vanwege de advertenties. Een normale kerel raakt eerder seksueel opgewonden van een likdoorn dan van de foto’s in die seksboekjes. De strijd van christen moralisten is die van Don Quichotte die tegen windmolens streed. Trouwens, seksboekjes zijn er bijna niet meer in dit digitale tijdperk. Maar ook pornowebsites bieden weinig waar echte kerels hitsig van worden. Het zijn vooral de mogelijkheden om advertenties te plaatsen die de websites nog een beetje waardevol maken. Althans zo zie ik het. Bijbels gezien zie ik geen reden om seksboekjes te verbranden, ware het niet dat seks vooral commercieel gepromoot wordt. Als de moralisten al tegen seksboekjes ageren dan zullen ze met name tegen het commerciële aspect protesteren. Maar dan ken ik er nog wel één. Laat deze moralisten eerst eens tegen de hoge energieprijzen protesteren. Dan komen we ergens. Dan heb je ook nog dat merkwaardige fenomeen van de weigerambtenaren die weigeren om homostellen te trouwen. Laat ze ook eens weigeren om de mensonterende Participatiewet uit te voeren. Het anti-seks sentiment komt uit de gnostiek. Moralisten zijn in feite gnostici. Deze mensen hebben een verwrongen idee over seks en een verknipte houding aangaande arbeidsethos.

10 Waarom God?

De Bijbel verschilt in alles van andere religieuze boeken mits we de Concordante Versie erbij pakken. Deze versie die ooit door Adolph E. Knoch geschreven was staat zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Het systeem van de aionische tijden – lange maar scherp afgebakende perioden – is in de andere boeken onbekend. De originele Bijbel kent geen hiernamaals of een eeuwige hel maar wel een dood die echt dood is, gevolgd door de opstanding van iedereen. Volgens de Bijbel wordt iedereen gered door de oordelen heen. Om deze reden is er het zogenaamde Oordeel voor de Grote Witte Troon. De Bijbel kent de twee lijnen voor Israël en het lichaam van Christus. Dat dit Lichaam van Christus al voor de nederwerping van de wereld uitgekozen was (Genesis 3:17) is ook bijzonder. En ook dat dit pas in Efeze 1:4 bekend werd. Dat de Wet van Mozes door de genade afgewisseld werd, lezen we ook nergens anders. Dat een messias voor onze zonden stierf en ook nog weer uit de dood opstond is typisch iets dat bij de Bijbel hoort. Bij dit alles zullen we gehoor geven aan de claim dat de leer van de Drie-eenheid een valse heidense leer is die van Plato kwam. De Bijbel kent dus Jezus en daarnaast God die onze Vader is. De heilige geest is in feite de kracht van God.

Kunnen we god vertrouwen?

Waarom is het zo belangrijk dat we geloven zullen dat Jezus voor onze zonden stierf en dat God hem uit de dood opwekte? (1 Korinthe 15:1-4). Nou, omdat de zonde met ongeloof in de schepping kwam. God had tegen Adam gezegd dat hij alles mocht maar hij mocht niet van de vrucht van de Boom van Kennis snoepen. Eva deed dit laatste wel. De serpent had haar doen twijfelen en haar ertoe aangezet om van de foute Boom te snoepen. In Genesis 3 zei de serpent met zoveel woorden dat God onbetrouwbaar was. Wat er nu precies in Genesis 3 gebeurd is en wat dit voor mysterieuze Boom was, zullen we misschien ooit te weten komen als Jezus terug is. Op dit moment moeten we het met de schaarse informatie doen die Genesis 3 ons geeft. In dit pamflet hoop ik u één ding duidelijk te maken: dat de Bijbel iets anders is dan wat de meeste kerken leren en dat het Woord van God radicaal iets anders is dan moralisme. Als je sommige gelovigen hoort kletsen dan lijkt het of de Bijbel alleen maar over gezinnen, abortus, prostitutie en porno gaat. Maar hier gaat de Bijbel juist niet over.

Voor mij persoonlijk geldt dat de Bijbel mij mijn eigenwaarde heeft terug gegeven. 1 Korinthe 7 leert mij dat een gezin stichten niet langer de norm is. Ook het feit dat ik een Vader in de hemel heb nu mijn aardse ouders overleden zijn, geeft mij rust. Na de wegrukking krijg ik een hemelse bestemming maar ik ben vrij om naar de aarde terug te keren. Aangezien er een hemelse stad Jeruzalem is (Openbaring 21), is er misschien ook een hemels Amsterdam, Deventer, Enschede, Almelo. In het komende millennium kan ik een rol spelen bij de wederopbouw van mijn stad. Ik heb mij erbij neergelegd dat ik van deze aion en van dit leven niet veel te verwachten heb. Ik zet mijn kaarten op de volgende twee aionen. Daarbij ontloop ik als gelovige zijnde het oordeel voor de Grote Witte Troon dat over pakweg 1000 jaar plaatsvindt.

Het was het Griekse gedachtegoed dat het Christendom infiltreerde en van onze Vader in de Hemel een boze God maakte. Maar laten we niet vergeten dat God het toeliet dat wij zijn zoon kruisigden. In plaats van ons te straffen, schonk hij ons genade. Dat is nogal wat. Nog wat informatie over de ware aard van God:

 • Jesaja 58:6-7 – Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!
 • Mattheus 11:5 – Blinden kijken weer en kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doofstommen horen, en doden worden gewekt en armen wordt het evangelie gebracht.
 • In een verheerlijkt lichaam hoef je nooit meer je kont af te vegen of te niezen. Je hebt nooit meer last van een lekke band of een kapotte deurbel. Nooit meer Jehova’s aan de deur en ook heb je geen paraplu nodig.

Laatste opmerking: tegen wie kletste Jezus in Johannes 11:41-42? Antwoord: tegen God natuurlijk, alias zijn Vader in de hemel.

11 Het mysterie

In elk dorp in Nederland staat wel een kerk. Heel handig voor fietsers. Als ik van dorp tot dorp of zelfs tot stad fiets dan houd ik gewoon ouderwets de kerktorens in de gaten. In de verte zie je ze al. Waar komen deze kerken zomaar vandaan? Ooit was er een tijd dat er geen kerken in de Hollandse dorpen stonden. Dus hoe komen die kerken daar zo terecht? We kunnen het ook anders zien? Hoe kan het dat het grootste deel van de Bijbel over Israël gaat en er nu opeens kerken in ons land staan? Kwamen Abraham of Mozes op het idee om de ene God van hemel en aarde onder de aandacht van de mensen in Tubbergen te brengen? Zei Jezus zelf in Lucas 7:27 niet dat hij alleen voor de Joden gekomen was en niet voor de mensen in Tubbergen? Staat ergens in het oude Testament een voorzegging over dat er in hartje Tubbergen een kerk voor god moet komen?

Als we het over kerken en het christendom hebben dan zullen we heel precies naar de situatie kijken. In Genesis 22:18 zei God al tegen Abraham dat

“in diens zaad alle volken gezegend zouden worden.”

In deze belofte spelen een paar dingen door elkaar. Allereerst was er dus een god in het spel. Deze God kwam niet in een ruimteschip naar de aarde om de mensheid voor een op handen zijnde milieuramp te waarschuwen.

“Beste mensen, als jullie niet verduurzamen dan gaat de aarde kapot. Schrijf je nu alvast in voor zonnepanelen. Dat is goed voor het milieu.”

Nee, deze mysterieuze god had ook al tegen Adam en Noach gekletst. Nu was Abraham aan de beurt om kennis met deze god te maken. Let wel, Israël bestond nog niet. Dat kwam pas met Abrahams kleinzoon Jacob. Misschien waren de contouren van de aanstaande natie Israël al wel zichtbaar maar formeel was Jacob de stamvader van het volk Israël. Terwijl Israël als natie na de Exodus gevormd werd. Verder waren Abraham en Sarah tot op hoge leeftijd kinderloos. Er was dus een wonder in de maak door Abraham en Sarah niet alleen kinderen te geven maar ook door Abraham tot de stamvader van alle volken te maken. Dit gebeurde niet doordat Abraham voor het klimaat ging strijden of de barricades opging om het stikstofprobleem aan te kaarten. Het enige wat wel van hem verwacht werd was dat hij de belofte van God geloofde. Hoe ouder hij werd hoe lastiger het was om aan Gods belofte vast te houden dat hij überhaupt kinderen zou krijgen en dan ook nog eens de stamvader van alle natiën zou worden. Daarnaast had God nog een andere wispelturige opdracht voor hem in petto. Hij moest vanuit Ur in Babylon naar Kanaän trekken. Maar waar lag dat precies? En wat had hij daar te zoeken? Abraham moest een opdracht vervullen die hij zelf nauwelijks begreep. Net zoals Noach ooit een grote Ark gebouwd had omdat God in Genesis 6 gezegd had dat er een Zondvloed kwam. Wist Noach wel precies wat God bedoelde? Zo ook moest Abraham alleen op God vertrouwen. Als we de opdracht goed lezen dan staat er dat alle natiën in het zaad van Abraham gezegend zullen worden. Dit zaad was Jacob. De hele wereld zou dus door Israël gezegend worden. In Mattheüs 10:18 en 24:14 zei Jezus nog eens dat zijn getuigenis aan de hele wereld gebracht gaat worden.

Laat ik naar die kerk in Tubbergen terugkeren. Is Tubbergen in naam van Jacob gezegend? Nou ik dacht het niet. Laten we eerlijk zijn. In de praktijk heeft het evangelie van Jezus middels de apostel Paulus hier en daar in Noord-West Europa en de Angelsaksische kolonies wortels geschoten. Ook al zullen we hierin terughoudend zijn want religies als het Mormonisme en de Vrijmetselarij tieren welig in deze landen. Het is echt maar een restant van mensen dat van het evangelie van Paulus getuigt en dan al helemaal niet vanuit een zegen van Israël of zoiets. De waarheid is dat de opdracht in Mattheüs 24:14 nog gebeuren moet. In de toekomst als Jezus regeert en de heiligen van Israël uit de dood zijn opgewekt dan zal de opdracht in Mattheüs 24:14 gevolg krijgen en ook overal wortel schieten. Dus waar komt die kerk in Tubbergen dan vandaan?

Het zit zo: de huidige gelovigen die van het evangelie van genade volgens Paulus getuigen behoren tot het lichaam van Christus. Volgens Efeze 1:4 was dit Lichaam al voor de Nederwerping van de wereld uitgekozen. Deze nederwerping was waarschijnlijk in Genesis 3:17. Maar dit werd pas in Efeze 1:4 duidelijk, inderdaad de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze (Turkije). Al die tijd was het verborgen gebleven dat er ook nog een groep gelovigen in Noord-West Europa uit de kinderen van Jafet ontstaan zou. Deze groep werd niet door Israël gezegend maar bestaat buiten Israël om. De apostel Paulus was volgens Jesaja 49:6 hiertoe geroepen om het evangelie van genade aan deze groep te brengen. Dit was uiteraard een doorn in het oog van de Joden dat er een groep buiten Israël om geroepen werd en die dan ook nog niet verplicht was om zich aan de Wet van Mozes te houden. Deze gelovigen leefden uit genade alleen en geloofden wat er in 1 Korinthe 15:1-4 staat. De Israëlieten hoefden alleen de Wet van Mozes na te leven en te geloven dat Jezus de messias was. Deze nieuwe groep gelovigen zou geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven is en dat hij op de derde dag door God uit de dood werd opgewekt. Deze groep zou op God vertrouwen, zich geen zorgen maken en God in alles danken. De Joden waren hier stinkjaloers op en dat was ook precies de bedoeling van God. Met het lichaam van Christus dat alles voor niks krijgt zal God zijn eigen volk, Israël jaloers maken. Dit staat in Romeinen 10:19 en 11:14. Het ergste is dat dit Lichaam van christus geen natie is maar een verzameling van (een ongeregeld zooitje) gelovigen uit de natiën, zoals gezegd met name Westerse landen. Volgens sommigen was de apostel Paulus al in Jesaja 49:6 voorzegd. Het huidige Lichaam van Christus is dus een uniek beginsel dat nergens in de Bijbel direct aangekondigd was al kunnen we de tussentijd van 2000 jaar wel in typologieën teruglezen. In Handelingen 1:12 werd een sabbatsreis genoemd die de afstand tussen Jeruzalem en de Olijfberg markeert. Deze afstand is 2000 el. Dit is een type van de afgelopen 2000 jaar.

Het huidige Lichaam van Christus is dus een vreemde eend in de bijt. In de Bijbel gaat het de hele tijd over Israël. Dan komt Paulus en hij begint over de natiën te kletsen, buiten Israël om. Laten we erbij stilstaan hoe uitzonderlijk dit Lichaam van Christus is. Wat ik in dit pamflet probeerde duidelijk te maken is dat het evangelie van Paulus ook door Griekse invloeden verontreinigd is geraakt waardoor we nu met een corrupt christendom opgescheept zitten dat over een eindeloze hel voor de ongelovigen raaskalt.

Ons Lichaam van Christus dat een zeer beperkte groep is en een voorschot is op wat na de terugkeer van Jezus de hele wereld te wachten staat heeft een al even mysterieus speeltje gekregen om het evangelie van de genade aan de wereld kenbaar te maken. Namelijk het internet. Dankzij dit magnifieke instrument kan de hele wereld meelezen en zo kan het dat ook mensen buiten de West-Europese en Angelsaksische landen wakker geschud worden. Het Lichaam van Christus wordt online aangevuld met mensen uit Kroatië, Peru, Brazilië, Polen, noem maar op. Ik kwam eens een kerk-christen tegen. Volgens hem was het internet een baken van porno. Dit is het verschil tussen kerk christenen en het Lichaam van Christus. Wij zien de hand van God in het internet. Kerk christenen zien algauw overal de duivel achter in verband met porno. We zullen niet onderschatten hoezeer God ons in deze laatste decennia voor de Eindtijd met dit speelgoed vooruit geholpen heeft. Ik ben er dan ook voor dat iedereen gratis internet krijgt, net als een Basisinkomen. In Noord-West Europa en de Angelsaksische landen mogen we er tevens bij stilstaan hoe fortuinlijk we zijn dat we en toegang tot het internet hebben en dat de slinger van het evangelie vanaf de tijd van Paulus in onze richting ging. Waarom God onze contreien uitkoos om het lichaam van Christus samen te stellen zullen we nooit weten. Op de één of andere manier heeft het iets met Jafet te maken. Hij is onze stamvader.

12 Ter overdenking

De eerste mens was Adam. Hij werd letterlijk uit de klei getrokken toen God de levensadem in hem blies. Geen idee hoe dit technisch in zijn werk ging maar waarom geloven we niet wat er staat? Adam was een hoop potaarde waarin aanvankelijk goed aardappelen groeiden. Tot God besloot om er een mens van te maken. Dit was helemaal niet zo moeilijk. Hij schepte wat klei in de kruiwagen en blies een keer “fffsssswwwjjj”. En daar was Adam. Het was niet zo dat Adam meteen weekend had. Hij werd aan het werk gezet en moest alle dieren een naam geven. Een lastige maar wel leuke opdracht. Daarnaast moest hij opschrijven wat God dicteerde, namelijk hoe God de schepping gemaakt had. Waarschijnlijk waren de zeven dagen in Genesis, dagen van Openbaring waarop God zijn scheppingsproject aan Adam ontvouwde. Het waren dus niet zes scheppingsdagen maar zes dagen waarin God dicteerde terwijl Adam alles opschreef. Adam was de eerste schrijver en geen holbewoner die de hele dag aan zijn kruis frunnikte. En… er was een hogere Almacht in het spel. Adam was duidelijk een toehoorder terwijl deze Almacht dicteerde. Deze Almacht, Elohiem genaamd zou zich door de hele Bijbel heen laten gelden tot en met Jezus die hem zijn vader noemde.

Noach kreeg 1600 jaar later van deze zelfde Almacht de opdracht om een reusachtige Ark te bouwen. Want, er kwam een grote watervloed over de aarde. Deze Ark was geavanceerd in zijn eenvoud. Hij bestond uit hout dat met pek besmeurd was. In Genesis 6:14-16 lezen we een summiere beschrijving van dit technische hoogstandje. De Ark was zes keer zo lang als dat hij breed was. Volgens zomaar een bron was de Ark 300 meter lang, 50 meter breed en 30 meter hoog (Van der Valk, 1930, p. 135-136). Ter vergelijking: het grootste cruiseschip ter wereld, de Wonder van de Zeeën is maar heel iets groter. Noach heeft dus een onvoorstelbare opdracht vervuld. Had hij de middelen om de Ark te bouwen? Hoe kwam hij aan al het hout? Waren er al planken en zaagmachines? En er was dus al teer. Hoe kwam hij überhaupt aan het ontwerp voor deze Ark? Zoals we nu weten werd dit ontwerp door God gedicteerd. Het lijkt me dat niemand zoiets kon bedenken. Noach bouwde een schip dat zich met onze grootste cruiseschepen kon meten. In Genesis 6:19-20 lezen we dat Noach van alles wat leefde een mannetje en ene vrouwtje in de Ark zou onderbrengen. Er is veel over gespeculeerd hoe al deze dieren aan boord van deze Ark konden. Plus uiteraard het voedsel voor de dieren. Misschien werden ze in een winterslaap gebracht? Hoe dan ook er was vast wel wat voedsel voor de dieren nodig. In Genesis 7 lezen we weer dat Yhwh van alles tegen Noach zei. In Genesis 7:2 en 7:3 lezen we dat Noach van elk rein dier en van elke vogel er zeven paar in de Ark zou onderbrengen. Detail is dat God zelf deze dieren naar de Ark stuurde zoals we in Genesis 7:9, 15, 16 lezen. In Genesis 7:6 lezen we dat Noach 600 jaar was toen de Zondvloed over de aarde kwam. In Genesis 8:7-8 lezen we over een raaf en een duif die losgelaten werden op zoek naar land. We lezen niks over een Pterodactylus. Er was dus al een redelijke differentiatie naar soorten in de Ark. Wel kan het zijn dat de wereld van de Voortijd zoals we de wereld van voor de Zondvloed noemen veel minder soorten had. De passages die ik noem zijn dichtgetimmerde passages. We kunnen er niet onderuit dat er een almachtige god is.

In Genesis 4:2 lezen we dat Abel de herder van kleinvee was. Dan denk ik aan kippen, schapen, herten, alpaca’s en geiten. Andere definities noemen ook varkens kleinvee en verder alles wat kleiner is dan een ezel. Waren er dus wel ezels, paarden, koeien en ossen in de wereld van de voortijd? Pas in Job 40:15 lezen we over een mysterieus wezen dat Behemot heette. In de traditie werd Behemot met dinosaurus vertaald. In Genesis lezen we er niks over. Waren er in de wereld van de voortijd echt wel grotere dieren? Zo niet dan was de dinosaurus net als de piramiden een dingetje van na de Zondvloed. Ik geef toe, in grotten zijn beenderen van Bizons, mammoeten, wolven en elanden gevonden die naar een hoger gelegen punt vluchtten. Misschien vluchtten ze voor het water van de Zondvloed. Het kan ook goed zijn dat ze door het natuurgeweld van na de Vloed gevlucht waren. Graag wil ik bij het thema blijven, die Ark van Noach. Deze Ark maakt op mij persoonlijk een overweldigende indruk. Alleen al deze Ark is voor mij een bewijs dat God bestaat. Noach was zelf nooit op het idee gekomen om zoiets te doen. Hij had nogal wat werktuigen nodig om de Ark te bouwen. De Wereld van de Voortijd had geen elektrische gitaren of kernonderzeeërs. Desalniettemin was er 1651 jaar na de schepping van Adam een hoge beschaving die deze Ark voortbracht. Iemand zei dat Noach Albert Einstein ver voorbij gestreefd had. Hier zit wel een kern van waarheid in. Wie kwam op het idee dat er een wereldwijde vloed kwam en dat er een joekel van een boot gebouwd zou worden? En 100 jaar na de Vloed werd de Toren van Babel al gebouwd die ook met pek besmeurd was. Teer was blijkbaar de grote uitvinding van de wereld van de voortijd. 849 jaar na de Ark werden in Egypte de piramiden gebouwd door de Israëlitische slaven. Dit was 2500 jaar na Adam en 1500 jaar voor de steniging van Stefanus. Laten we er eens bij stilstaan: de Ark was een onvoorstelbaar hoogstandje, zeker in de wereld van de voortijd. Zelfs onze Saturnus raket die ons naar de maan bracht is een pruts dingetje vergeleken bij de Ark. Zonder God kunnen we de bouw van de Ark en de redding van mens en dier uit een kolkende watermassa niet verklaren. Overigens bracht God een watermassa over de aarde om de Nefilim reuzen van de kaart te vegen. Zij waren uit de vrouwen geboren die door de Zonen van God in Genesis 6 verkracht waren. Waarschijnlijk was vooral de bloedlijn van Kaïn ermee besmet geraakt. In Genesis 4 lezen we ook al over stedenbouw en muziekinstrumenten zoals de harp, de lier en de herdersfluit. Dit had allemaal met de bloedlijn van Kaïn te maken die tegen de opdracht van God inging om zwerver te worden. Blijkbaar vond God het niet nodig om in te grijpen, wat hij veel later wel met de Zondvloed deed. De Ark van Noach blijft een weergaloze indruk op mij maken. Niet voor niets wordt het ding met Jezus Christus zelf vergeleken. Zoals Noach en zijn gezin plus een dierentuin door de Zondvloed heen gered werden, zo worden de gelovigen in het Lichaam van Christus ook in de opgestane christus gered. De Ark was niet zomaar een bootje maar een weergaloos technisch hoogstandje van een generatie die niet met knuppels rondliep en de hele dag aan zijn piemel liep te frunniken maar die in staat was om een joekel van een boot te bouwen. In Genesis 4 lezen we ook al over stedenbouw en koperbewerking. Na de zondeval ging het allemaal erg snel met de technologische ontwikkelingen. Had dit misschien met de vrucht te maken van de foute Boom waarvan Eva gesnoept had? Als ex-atheïst zijnde betrap ik me erop dat ik steeds denk, waarom moest het allemaal zo ingewikkeld? Waarom liet een Almachtige god niet met één vingerknip al die Nefilim Frankensteins van de aarde wegvagen? Waarom liet hij Noach zo’n grote Ark bouwen? Dat de Vloed wereldwijd was betekent dat die Nefilim griezels al wereldwijd verbreid waren. Deze zelfde vragen kunnen we aldoor stellen. Waarom liet God in Genesis 3 die serpent in Genesis 3 toe? Een geijkt antwoord is dat de mensheid ook kennis van de zonde moest krijgen. Zelfs onder de paradijselijke omstandigheden was Eva aan God ongehoorzaam. Adam was als hoofd van de vrouw niet schuldig aan Eva’s overtreding maar hij was wel verantwoordelijk voor wat ze deed. Dus noemt de Bijbel het zo dat de zonde via Adam in de wereld kwam. Door de hele Bijbel heen kunnen we de vraag stellen, moest dat nou zo? Had God het niet anders kunnen regelen? Moesten de Israëlieten zolang in slavernij in Egypte beulen om die wanstaltige piramiden en de sfinx (Migdol & Baal Tafon, Exodus 14:2) te bouwen? En moest de uittocht met allerlei plagen en boerende vulkanen gepaard gaan? Dan Jezus… Moest hij nu echt zo hardhandig worden dood gemarteld? Kon god niet ouderwets een vakbond oprichten om al polderend een “goed gesprek” met farao, dan wel Kajafas, dan wel de nefilim aan te gaan? Nou misschien had God het inderdaad wel anders gekund. Maar het is duidelijk dat hij een plan met de schepping heeft dat onze pet te boven gaat. Had Mozes destijds op een vakbondsmanier met farao overlegd dan hadden de omringende volken inclusief de hoer Rachab in Jericho nooit van de God van Israël gehoord. Had Jezus de zonde teniet gedaan door een keer flink de neus te snuiten dan wist anno 2023 niemand meer wie Jezus was. Op Youtube is er het kanaal van Jack Vale die zijn brood verdient met scheten te laten. Hij heeft een apparaatje waarmee hij een scheetgeluid kan nabootsen. Dit doet hij In Wallmart. Het werkt trouwens goed want hij heeft bijna evenveel volgers als Jezus. Als Jezus onze zonden vernietigd had door in zijn neus te peuteren dan was Jezus de geschiedenis in gegaan als een Jack Vale.

Meer stof tot nadenken

Abraham kreeg van God de opdracht om vanuit Babylon naar Kanaän te trekken en hij kreeg bovendien te horen dat hij de stamvader van alle mensen zou worden. Alleen een almacht als God kon hem dit vertellen. In Genesis 15 en 17 sloot God een verbond met Abraham. Er is dus een God, anders kon Abraham geen verbond sluiten. In Genesis 25:22 was het knappe Rebecca, de vrouw van Izaak en dus de schoondochter van Abraham die in paniek raakte toen de beide foetussen in haar buik tekeer gingen. Deze foetussen waren Jacob en Ezau die elkaar toen al naar het leven stonden. Jacob was de latere stamvader van Israël terwijl Ezau eerder een type als Nimrod of Isjmaïl was. Ezau was zelf de stamvader van Edom dat het zuiden van Jordanië en het noordwesten van Saudi-Arabië bestreek. Mozes had ook een onderonsje met God toen hij op de berg Sinäi klom die waarschijnlijk een bergtop van de Horeb was. Dit staat in genesis 19. In Exodus 3 was er de brandende braamstruik die een engel van God voorstelde. In Exodus 3:5 lezen we dat deze engel namens God tegen Mozes zegt dat deze zijn sandalen af zal doen. Mozes staat op heilige grond. Mocht hij dan wel op blote voeten op die heilige grond staan? Voor mij is het weer zo’n raar detail dat de God van hemel en aarde zich druk maakt over sandalen. Ook onze alledaagse dingen ontgaan niet aan de aandacht van God. Heeft u een krop sla in de fietstas, heeft u uw tanden niet gepoetst, heeft u uw nieuwe t-shirt aan? God ziet alles. In Exodus 3:6 zegt God dat hij ook de God van de voorvaders is, ook de god van Abraham, de god van Izaak en de god van Jacob. In 1 Koningen 19:9-10 kwam God Elia te hulp. Elia was radeloos van alles en nog wat. Hij wilde dood. God kwam hem te hulp en deed dit nog op een vriendelijke manier. In vers 9 zei God, “Wat is er hier voor jou, Elia?”. Het antwoord had erger gekund. Jezus Christus onthulde aan ons wie deze Almacht werkelijk was. We hadden het goed gelezen dat het volk Israël telkens door een mysterieuze almacht uit de penarie bevrijd werd. Een Almacht die wonderlijke dingen tegen Abraham gezegd had opdat deze de stamvader van alle volken zou worden. Een Almacht die zich al aan Adam gemanifesteerd had en die Noach de opdracht gegeven had om een joekel van een boot te bouwen. Jezus rekende af met de gedachte dat deze almacht een metafoor was of een zelf bedacht hoger wezen bij wie we kunnen uithuilen als we het zelf niet meer aan kunnen. Jezus maakte één ding duidelijk: deze Almacht bestaat echt. Hij is de God van hemel en aarde en we mogen hem onze Vader noemen. Aan de ene kant zijn wij mensen niet gewend om onze wil aan een ander over te geven, ook niet als het om een Almachtige God gaat. Deze rebelse geest die blijkbaar in ons zit en voortdurend tegen ons zegt dat we “zelf wel weten wat goed voor ons is” was juist het gevolg van de zondeval in Genesis 3. God liet de serpent opzettelijk de Tuin van Eden binnensluipen opdat de mensheid ook met het kwaad in de wereld kennis zou maken. Het Humanisme is een uiting van de rebelse geest die de mens centraal stelt en tegen ons zegt dat we geen god nodig hebben als we een stuk brood willen kopen. Aan de andere kant is het wonderbaarlijk dat deze Almacht onze Vader is. Niet alle aardse vaders zijn even comfortabel in de omgang maar van een Almachtige Vader mogen we op zijn minst verwachten dat we zonder gewetensbezwaar een bak koffie in een wegrestaurant mogen drinken. Deze Almacht redde Noach en zijn gezin plus een dierentuin op een spectaculaire wijze van de alles verwoestende watervloed die de wereld teisterde. Deze Almacht redden het volk Israël uit een alles verwoestende slavernij onder de hete zon in Egypte. En deze Almacht gaat spoedig het Lichaam van Christus uit de komende Verdrukking die over de wereld komt, redden. Het zou een reden kunnen zijn om de Bijbel serieus te nemen, niet als een boeiend boek vol leerzame verhalen zoals vrijzinnige kwezels beweren maar als een weergave van de wereld geschiedenis met de focus op Israël en een rare zijtak naar het Lichaam van Christus.

 • Valk, M. H. A. Van der. (1930). Mozes’ Boeken in Egyptisch Licht. Kampen, Nederland: Kok.

13 En nu…

Deze week zag ik twee aangrijpende films: Toen Ik Je Zag over een manisch depressieve kerel, gebaseerd op de zelfdoding van Anthonie Kamerling in 2010. De andere film heette Aftersun, door Charlotte Wells. Ik vond de tweede film veel emotioneler. Om eerlijk te zijn heb ik mij nogal geërgerd aan de eerste film en aan de hoofdrolspeler die alleen maar met zichzelf bezig was. De depressieve kerel in de tweede film deed tenminste alle moeite om het zijn dochter naar de zin te maken. Op vakantie in Turkije was de vader jarig. De dochter van 12 regelde het tijdens een uitstapje zo dat de inzittenden van de bus voor hem gingen zingen. Het was erg ontroerend. Na afloop barstte de vader in tranen uit. Voor mij is dit veel aangrijpender dan een kerel die alleen maar depressief is of dan weer net doet alsof zijn neus bloedt. In de tweede film herkende ik veel dingen uit mijn eigen leven zoals mijn slechte contact met mijn eigen vader. Na afloop had ik het best moeilijk en was ik tamelijk gedesillusioneerd over de koers van de schepping. Voor zover ik dit al niet was, natuurlijk.

Toch vroeg ik mij af hoe de film vanuit Bijbels perspectief eruit zou zien. Dat mysterieuze boek dat onze schepping binnenkwam dankzij het monnikenwerk van de vele schrijvers die aan de Bijbel schreven en met name de apostel Paulus die op zijn oude dag alles redigeerde. De alledaagse werkelijkheid laat geen wonderen of nooduitgang toe. Het neoliberale systeem waarin we leven is dichtgetimmerd. Ben je chronisch ziek dan ben je volgens dit systeem een pechkous. En pechkousen horen in de Zwarte Pechkousen Kerk met de deur op slot. In de Bijbel heeft het noodlot niet het laatste woord. Echter… in Handelingen 7:55-56 lezen we over een mysterieuze derde hemel waar God zetelt met de opgestane Jezus naast hem. Het is te gemakkelijk om deze verklaring weg te lachen of hem af te doen met “kletsmajoor geklets¨. Onze alledaagse werkelijkheid heeft niet het laatste woord. Dankzij het verlossende werk van Jezus zegt de Bijbel tegen ons: eind goed, al goed. De wereld heeft recht op deze waarheid. Op school leren leerlingen de meest absurde zaken zoals de leer dat we van een aap afstammen. Ik geef het niet graag toe maar de reden waarom ik atheïst was had vooral met vooroordelen aangaande de Bijbel te maken. Had ik geweten waar de Bijbel werkelijk over ging dan had ik wellicht veel eerder toegehapt. Missionarissen die bij mij aan de deur kwamen hadden geen schijn van kans bij mij omdat ik wel wist wat er in de Bijbel stond zonder dat ik ooit één regel gelezen had. De Bijbel ging over anti-porno, dat liet de TV telkens zien. De enige christelijke activisten die ik waarnam streden tegen abortus, porno of prostitutie in plaats van tegen de ellende van de mensen die flexwerk deden of in de Bijstand zaten. In Amsterdam bestond er wel zoiets als een DISK Arbeidspastoraat dat zich met armoede bezig hield. Maar uitgerekend hierop werd eind jaren 90 bezuinigd. En dus bracht God zijn zoon Jezus bij mij onder de aandacht middels een kunstboek van de Gerrit Rietveld Academie. Mijn focus was destijds op kunst gericht en niet op God. Ik leek Jona wel die de verkeerde kant op ging, weg van God. Prima, zei God, dan zorg ik ervoor dat je een kunstboek in handen krijgt waarin tenminste een paragraaf over Jezus staat. Zoals Jona’s reis strandde, zo strandde mijn reis in de kunstwereld ook. Ik had het geluk dat er geen Grote Witte Mensenhaai op mijn pad kwam want Jona had minder geluk. Tegelijk mogen kerkmensen zich achter de oren krabben. Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis heeft weinig anders opgeleverd dan christelijke seksboekjes verbranders, anti-abortus maniakken, prostitutiehaters of beenverlengers.

Ik pleit ervoor om althans een paar evangelische boeken verplicht in de boekenlijsten op te nemen. Bob Evely’s klassiekers Does God Exist en At The End of The Ages, Joël W. Hemphill’s boek Glory to God In The Highest, Jan Bonda, Het Ene Doel van God, en Thomas Talbott: De Onweerstaanbare Liefde van God. Daarnaast mag Kelly Cahill’s boek Encounter ook op scholen gelezen worden net als George J. Haas’ boek The Cydonia Codex.

14 Zoals de dagen van Noach

In Mattheüs 24:37-38 lezen we wat over de wereld van de Voortijd. De mensen trouwden toen ook al. En ze dronken en vraten zich vol. Feesten was al voor de Zondvloed bekend. Of ze ook Grolsch bier hadden laat ik in het midden. Maar het zou me niks verbazen. In die dagen waren er ook Frankensteins op aarde. Ze waren de Nefilim, de nazaten van de Zonen van God die de aardse vrouwen verkracht hadden. Hierover lezen we in genesis 6:1-4. God stuurde de watervloed op de aarde af om hen weg te vagen. De wereld werd steeds gekker lezen we in vers 5. Waarschijnlijk was vooral de bloedlijn van Kaïn besmet. Na de vloed doken deze Frankenstein reuzen toch weer op. In Genesis 9:25 lezen we dat Canaan vervloekt was. Had dit met zijn Nefilim dna te maken? Ooit las ik een theorie die beweerde dat Cham’s vrouw Naäma met dit valse dna besmet geraakt was. Via haar was het Nefilim dna bij Canaan terecht gekomen. Een andere theorie stelt weer dat Nimrod van Babylon ook een Nefilim was. In Genesis 11 lezen we hier niks over. In elk geval: de vele oorlogen in het Oude Testament waren met name tegen hen gericht. Voor de Zondvloed had God deze griezels met een watervloed van de aarde gevaagd. Na de Vloed gaf God de opdracht aan de Israëlieten om tegen deze griezels te strijden. Zo was er koning Og van Bashan en daarna was er de reus Goliath.

Volgens Mattheüs 24 zijn deze wezens er in de Eindtijd ook weer. Gelukkig heb ik ze nog niet gezien. Maar… wat hebben ze eventueel met ufo-ontvoeringen te maken? Is Sasquatch zo’n wezen?Anderen beweren dat de robots de moderne Nefilim zijn. En wat als het Gezicht op Mars in het Cydonia Mensae gebied aan de mensheid geopenbaard wordt? Is dit Gezicht ook van een Nefilim? Het lijkt veel op de beelden op Paaseiland. Volgens mij kunnen we niet goed genoeg voorbereid zijn. Ik heb nu twee elektrische vliegenmeppers en een zooi batterijen. Hopelijk helpt dit tenminste een beetje als koning Og van Bashan op bezoek komt. In Openbaring 9:11 lezen we ook over een leger van miljoenen schorpioenwezens dat uit de Tartaros komt en op de mensheid losgelaten wordt. Ook dan is een elektrische vliegenmepper handiger dan een bankpas. En een paraplu natuurlijk. Daar kun je ook mee meppen. En als het regent kun je tegelijk schuilen.

Bronnen

https://da-ath.nl/

https://evangelieomniet.nl/

https://gezondewoorden.nl/

https://bijbelsdenken.eu/

https://www.gebedflix.com/nl/

https://sonicchrist.wordpress.com/

https://www.martinzender.com/

https://roodgoudvanparvaim.wordpress.com/

https://scripture4all.org/

https://www.schriftwoord.nl/

Boeken

 1. Bob Evely, Does God Exist?
 2. Gary M. Matheny, Exodus
 3. Gary M. Matheny, Great Stones, Jeremiah 43:9-10, 2011, Xulon, USA
 4. Jan Bonda, Het Ene Doel van God
 5. Harry Bultema: Wat de Bijbel Zegt Over De Ene Doop
 6. Helena Maria Keizer, Life, Time, Entirety
 7. Martin Zender, The Goddess of Nazareth, isbn 978 1956 293 043
 8. N.T. Wright, The Resurrection of The Son of God
 9. Ernest L. Martin, The Temples That Jerusalem Forgot
 10. Frank Morison, Who Moved the Stone?
 11. Vittorio Messori, Wat te Zeggen van Jezus?
 12. Lee Strobel, Bewijs Genoeg
 13. Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict
 14. E.W. Bullinger, Companion Bible met Bijlagen
 15. E.W. Bullinger, Number in Scripture
 16. E.W. Bullinger, The Witness of the Stars
 17. André Piet, De Alleen Wijze God; De Romeinenbrief, Vers voor Vers besproken
 18. Aren van Waarde, De Wederkomst van Christus
 19. Horace Bushnell, The Vicarious Sacrifice
 20. Inge van Wijnen, Eén voor Allen
 21. Jim Strahan, The Brightness around him
 22. Erich Sauer, Het Morgenrood der Wereldredding
 23. Yishai Levi, The Beauty Queen of Jerusalem
 24. Stark, R. (2007). Cities of God: The real Story of how christianity became an urban movement and conquered Rome. New York, USA: Harper One.
 25. Menno Haaijman, Scherp door de bocht, 2021, Evangelie om Niet.
 26. Drs. A. Keizer, De grote toekomst van Israël, de kerk en de volken. Waarom de dogmatiek moest vastlopen, 1992, Kok, Kampen
 27. Joël W. Hemphill, Glory to God in the Highest, 2010, Trumpet Call Books, USA
 28. Ernest L. Martin, The Temples that Jerusalem forgot, 1994, Academy for Scriptural, USA

Zo wat losse namen: Adlay Loudy, Adolph E. Knoch. Arthur P. Adams, Andrew Jukes

Mails van een agnost

Overige

 1. http://areo.info/
 2. https://www.theothersideofmidnight.com/wp-content/uploads/2021/02/Pages-from-Ultralie-Update-2012b-The-Mogan-Curve.pdf
 3. http://thecydoniainstitute.com/documents/Vol6No1.pdf
 4. https://en.calameo.com/read/002980202b56ceaeabf37
 5. https://en.calameo.com/books/002867173b181472def1c
 6. George J. Haas & William R. Saunders, Cydonia Codex en Mars Codex
 7. Robin Waterfield, Hidden Depths
 8. Robin Waterfield, Taken at the Flood
 9. Sarah Sweeny Silver, Abortion
 10. Esther Vilar, The Manipulated Man
 11. Victor Norgarde, Morningstar Pass
 12. William Dorian, The Holy Water incident
 13. Shannon Gilmoure, The True Existence of Non-Existent Entities
 14. Dr. Frank Strangers,The Stranger at the Pentagon
 15. Christianne Vink: Het Grote Hoe ik Werk Boek
 16. Sandra Sweeny Silver, A Cosmos in my Kitchen, The Journal of a Beekeeper
 17. Sandra Sweeny Silver: The Rise and Fall of the House of Herod
 18. Erica Verdegaal: Waar doen ze het van?
 19. Carl Safina, Beyond Words, How Animals Think and Feel
 20. Hilton Ratcliffe, The Virtue of Heresy Confessions of a dissident astronomer, 2007, USA, Author House
 21. Koen Bruning, Samen Sterk Hoe het Basisinkomen Nederland een Toekomst geeft, 2021, Amsterdam, Prometheüs
 22. Gerard Sangers, Met dank, door Mijn Overheid bij de Voedselbank
 23. Ronald Hünneman, Pijnlijke Contacten
 24. Kelly Cahill, Encounter
 25. Geertje van Egmond, Bodemloos Bestaan