Dierenbescherming vanuit Bijbels perspectief

Dierenbescherming vanuit Bijbels perspectief

De jungle en bossen hebben hun dodelijke reptielen en schrikaanjagende beesten. De mens moet zich voortdurend verdedigen tegen insecten, vogels en beesten, alsof de levende schepping weet dat haar zondigende heer de oorzaak is van haar lijden, waarvoor ze poogt wraak uit te oefenen. De geest van haat en vernietiging is net zo vreselijk aanwezig onder de dieren als onder de mensen. Er is een boosaardige lust naar bloed waarneembaar onder insecten, vogels en beesten. De wezel is een van de meest opmerkelijke voorbeelden van verdorvenheid. Zijn grootste plezier vindt hij in jagen en doden. Hij vernielt eieren, nestvlieders en jonge konijnen, en dan nestelt hij zich tussen zijn dode slachtoffers, wachtend op de komst van de moeder, om dan boosaardig zijn tanden in haar nek te slaan. Hij doodt puur om het doden, en na zich volgedronken te hebben aan het bloed, trekt hij zich terug in zijn leger, om zich op te frissen voor een volgende jachtpartij.

Mr. S.J. Mill brengt de aanklacht ter tafel tegen wat hij “natuur” noemt, dat “de dingen die mensen elkaar aandoen en waar mensen voor worden opgehangen en in de gevangenis worden opgesloten, niets anders zijn dan wat de natuur dagelijks doet. Zij doodt en martelt zonder enige duidelijke aanleiding. Alles wat de meest boze mens doet tegen leven en eigendom, wordt op en veel grotere schaal uitgevoerd in de natuur…. Alles wat mensen gewend zijn “wanorde” te noemen en de gevolgen daarvan, is nu precies een tegenhanger van de weg van de natuur. Anarchie en de Heerschappij van de Angst worden overtroffen door onrecht, vernieling en dood, door een orkaan en een plaag.”

Uit: Notities bij de brief aan de Romeinen door G.L.Rogers en D.Hough, pagina 386 http://www.hetbestenieuws.nl/rom/romeinen.pdf

Golgotha, then and now (Mount Olivet)

Golgotha, toen en nu, slechts weinig mensen snappen dat Golgotha op de top van de Olijfberg was. Hier zal Jezus ook terugkeren.

Zie Golgota in Pesach 30 AD versus 28 maart 2016.

30 AD versus 28 march 2016

SONY DSC

In de Eindtijd zal Jezus op deze Olijfberg neerdalen, ongeveer waar deze toeristen staan. Zecharia 14:4

SONY DSC
Public toilet on the hill, where Jesus was possibly crucified
SONY DSC
SONY DSC

CHE, CU, EO als moderne serpent in Eden

De CHE, CU en EO gedragen zich steeds meer als een moderne variant van de serpent in Eden. De armen hebben absoluut niets aan hen; want wie niet werkt die zal niet eten. Daarentegen manifesteren de genoemde boosdoeners zich steeds vaker met een ziekelijke obsessie met seks. De CHE heeft een moduul “Bestrijding Mensenhandel” van zeven avonden, dat overigens 2100 euro kost. Met mensenhandel bedoelt met uiteraard prostitutie en niet de ziekmakende arbeidsreïntegratie trajecten waarin werklozen kapot gemaakt worden. Het lijkt wel of mainstream christenen nog maar 1 woord kennen: seksualiteit. De onnozele achterban van de CU en EO wordt hierin meegesleept. Ik hoor ze helemaal niet meer over God of levensvragen kletsen; hun enige diepgang gaat over seks en loverboys. Deze moralisten zijn alleen met hun eigen egoïstische obsessie bezig. De samenleving heeft niets aan hen. Hun voortdurende gedram over porno en prostitutie hangt iedereen de strot uit.

Beste moralisten, blijf met je fikken van mijn Bijbel af. Tegen seks en prostitutie aan schoppen doe je maar in je eigen vrije tijd.