Verlossing

De Bijbel spreekt over de centrale plaats die het bloed als ‘verlossingsmiddel’ inneemt. Denk aan teksten als “in Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen” (Efe. 1:7, vers-voor-versvertaling) en “door Hem alles weder te verzoenen tot in Hem, vrede makende door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij dat wat op de aarde is, hetzij dat wat in de hemelen is” (Kol. 1:20, vers-voor-versvertaling).
Bloed staat voor van het ‘(natuurlijke) leven’ (Lev. 17:14). Geef of verlies je er teveel van, dan sterf je.

Abel had het al goed begrepen: zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving (zie Hebr. 9:22). Wilde hij in zijn leven wandelen met God, dan moest er eerst een leven in plaats van zijn zondige leven gegeven worden. Nu kun je als mens natuurlijk zelf je leven geven voor jezelf. Dan ben je, zegt Paulus, “rechtens vrij van de zonde” (Rom. 6:7)! Maar dan leef je dus ook niet meer en is er ook geen gerechtigheid voor een nieuw leven. Daarom het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij gaf Zijn zondeloze leven voor ons mensen, die door de zonde anders reddeloos verloren zouden zijn. Door Zijn rechtvaardig leven, had Hij gerechtigheid over, waardoor Hij opstond uit de dood, waarna Hij met Zijn Eigen bloed eens voor altijd de hemel inging en zo een eeuwige verlossing realiseerde (Hebr. 9:12).

Daarom moet de gekruisigde en opgestane Heere, Jezus Christus, centraal staan in onze prediking. Want alleen door Hem hebben wij de volledige verlossing ontvangen, door Zijn bloed. Een ‘bloedloos’ evangelie is een boodschap zonder verlossing! Dan wordt godsdienst religie.

Beste sceptici…

beste sceptici,

Ook ik was ooit sceptisch ten aanzien van de Bijbel. Had Jezus wel echt bestaan en was Hij wel echt uit de dood opgestaan? En trouwens… wat dan nog??

Dan neem ik de mysterieuze koningin Sheba als voorbeeld. Zij was niet de eerste de beste, had het maatschappelijk veel verder geschopt dan de meesten van ons. En toch wilde ze weten wat er klopte van alle verhalen over Salomo. Ze was aanvankelijk sceptisch maar toen ze hem dan eindelijk ontmoette, was ze helemaal om. In 1 Koningen 10:7 staat het zo mooi beschreven:

“En ik geloofde de woorden niet, totdat ik kwam en mijn ogen zien. En zie!, mij werd maar de helft verteld. U voegde wijsheid toe en goedheid aan het verslag dat ik hoorde”. 

Exodus via de Nijldelta?

Breaking:

Ging de Exodus via de Rietzee, Golf van Aqaba of… via de Nijldelta? Riet groeit toch helemaal niet in zee? Baäl Zefon was dan de Sfinx en Migdol was dan de Grote piramide. Het riet was de Egyptische papyrus.

Zie: Gary M. Matheny: Exodus.

Conjunctie Jupiter en Venus

Volgens de website van Goedbericht is de samenstand van Jupiter en Venus hetzelfde fenomeen als de ster van Bethlehem. Deze gedachte wordt nog versterkt door het feit dat er vlak voor de geboorte van Jezus ook zo’n samenstand van de beide planeten was. Dat deze samenstand een profetische betekenis heeft, zal ik niet ontkennen. We leven immers vlak voor de eindtijd. Maar de ster van Bethlehem was een bovennatuurlijk fenomeen en had niets te maken met de conjunctie van 2 planeten. De theorie van goedbericht komt uit de koker van Ernest L. Martin.

Hemelse Grexit

Het huidige drama rond Griekenland heeft een hemelse tegenhanger. Er is namelijk een hemels Griekenland met een eigen hemelse prins. Er is op dit moment een grote strijd gaande rond het hemelse Griekenland.

Tegelijk is de Grexit het begin van de Minotaurus die wordt losgelaten uit het labyrinth; oftewel, de poort van de Tartarus die in de laatste dagen opengaat (2 Petrus 2:4-5). Hierin zitten nog steeds de Zonen van God opgesloten die in Genesis 6 tegen God rebelleerden en de aardse vrouwen verkrachtten. Het Labyrint is gekoppeld aan het paleis in Knossos op Kreta dat model stond voor Atlantis.

Tijdelijke stilte

Er komen voorlopig weinig updates op deze blog, hoewel er al genoeg leesvoer op staat. Ik ben een boek aan het schrijven, wat veel tijd vergt. Ik heb bovendien nieuwe dingen geleerd:

– de eerste aion bestond niet tussen Genesis 1:1 en 1:2 zoals ik vaak propageerde. Maar waarschijnlijk was dit de korte tijd in de tuin van Eden. Pas in Genesis 3 trad de zondeval in en vervloekte God de aardbodem. Ik denk dat dit de nederwerping van de wereld was. In Genesis 4 begon dus de tweede aion.

– John Gavazzoni heeft het soms over God als een familiale eenheid. God de Vader zou tevens God de moeder zijn en in de Zoon zou tevens de dochter verpakt zitten. Het klinkt erg mooi bedacht maar ik ben van mening dat deze zienswijze net als de 3-eenheid een neiging naar polytheïsme is. Bovendien wordt zo’n familiale eenheid van god wel heel erg aards weergegeven. Ik heb deze zienswijze ook een tijd op deze blog verkondigd maar ik ben ervan terug gekomen.