Agape Love

Hoe kon evolutie ooit liefde voortbrengen, laat staan Agape liefde die onafhankelijk van het subject werkt. Ook als we iemand niet mogen dan kunnen we zo iemand toch op een agape manier liefhebben. Dit is een heel ander soort liefde dan onze emotionele liefde die afhankelijk is van de vraag of we iemand sympathiek vinden.

Monoliet verraadt ooorsprong van religies?

Een verse nieuwe monoliet die rond Pasen in Utah, bij Cedar City verscheen onthult ons meer details van het mysterie waartoe ook graancirkels behoren. Voor mij is het duidelijk dat het hier om demonische machten gaat. Ook al zien sommige monolieten er provisorisch in elkaar geknutseld uit. Deze bij Cedar City had een rode knop. Als je erop drukt dan schuift er een bakje naar voren waarin koperen plaatjes liggen met de tekst Human May4th plus de coördinaten van Hubei in China. Er valt dus geen touw aan vast te knopen. Ook zit er een teller op de monoliet die merkwaardig genoeg elke dag een nieuw getal aangeeft. Waar het mij nu om gaat is dat dit bakje met die koperen plaatjes mij erg doet denken aan een box met gouden platen welke Joseph Smith ooit vond. Hij vertaalde de teksetn op de koperen platen en schreef vervolgens het Boek van Mormon. Aangezien het Mormonisme veel op de islam lijkt en Mohammed ook al zo’n rare ontmoeting met een buitenaards wezen had kunnen we ervan uitgaan dat de islam ook op deze manier begonnen was. Misschien willen de afzenders een nieuwe religie beginnen. [Lees meer]

Waarom maakte God in Genesis 3:14 geen korte metten met de serpent?

In Genesis 3:14 lezen we dat God vijandschap zet tussen de serpent en de vrouw. In Romeinen 16:20 lezen we dit weer. Uit de vrouw zal later de messias geboren worden die de serpent onder zijn hiel vermorzelt. Een voor de hand liggende vraag is waarom God de serpent niet meteen op non-actief had gesteld? Gewoon met een hakmes de serpent de kop afhakken had een hoop ellende voorkomen. Dan had Jezus niet gekruisigd te hoeven worden en waren alle mensen blij en gelukkig. Om de lijn door te trekken had God de serpent helemaal niet hoeven te scheppen. Dan was er geen kruisdood op Golgotha nodig geweest.

Inderdaad, dit is precies de manier waarop mensen denken. Maar God denkt anders. Het voorbeeld van Exodus laat zien dat God geen Poldermodel God is die het met de autoriteiten op een akkoord gooit. God verhardde het hart van Farao zodat de de plagen die dezelfde God op Farao afstuurde steeds gewelddadiger waren. Waarna de Israëlieten de kans kregen om te vluchten. Nadat ze overigens het goud en zilver van Farao mee jatten. Hiervan werd later een gouden kalf gemaakt.

In Lukas 4:6 lezen we dat de rol van satan nog niet was uitgespeeld. Hij zou Jezus proberen te misleiden door Hem alle koninkrijken van de wereld aan te bieden. De hoogste berg was waarschijnlijk niet de Mount Everest maar het dak van de tempel in Jeruzalem. Jezus weigerde het aanbod waarmee de zwakte van satan geopenbaard werd. Alleen degene die zonder zonde was kon de misleiding van satan weerstaan.

Dan is het nogmaals de vraag waarom het zo ingewikkeld moest. Inderdaad, waarom kon God Adam en Eva niet onsterfelijk en perfect maken opdta ze niet zouden zondigen. Het antwoord is dat beiden de echte liefde van God nog niet door hadden. Hiertoe zouden ze eerst kennis maken met het kwaad. Het bewijs hiervoor zien we als Adam zich in Genesis 3 in de bosjes verstopt als God hem roept. Eva had net van de vrucht gegeten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Nu riep God hen ter verantwoording. Adam wist heel goed dat Eva stout geweest was en dat hij als man zijnde de eindverantwoordelijkheid had. Hij werd al direct geconfronteerd met deze surrealistische gang van zaken. Het enige wat hij kon verzinnen was dat hij zich voor God verstopte. Aangezien er nog geen bushaltes of woonboulevards waren dook hij in de struiken. Had Adam de ware liefde van God gekend dan had hij zich niet verstopt maar had hij gesnapt dat de hele zondeval inclusief de misleiding van de serpent door God zelf in scene gezet was. Deze laatste kon zijn lachen niet houden.

Toen satan ook Petrus wilde “zeven zoals we in Lucas 22:31-31 lezen, zei Jezus dat Hij bij Zijn Vader voor het geloof van Petrus zou smeken. We zien dat alleen de mens zonder zonde het tegen satan op kon nemen. Met als doel dat de zwakte van satan geopenbaard werd. De macht van satan is dus beperkt. Wat een geluk dat zijn macht niet eeuwig durend is. Satan heeft duidelijk een rol in Gods plan. Als deze rol is uitgewerkt dan wordt satan in de vuurpoel gemieterd (Openbaring 20:10). De zonde was blijkbaar nodig voor God om zichzelf ten volle aan de mensheid te onthullen. Als de zonde overbodig is geworden zal deze afgeschaft worden (Hebreeën 9:26). In Romeinen 16:25-27 en 1 Korinthe 2:6-8 lezen we over het doel van de zonde: opdat deze teniet gedaan wordt en de mensheid ten volle besef van God komt.

Om verder te begrijpen waar het kwaad in de wereld toe dient zullen we de Romeinen brief goed bestuderen. In Romeinen 5:20 staat dat de wet de overtreding juist vermeerdert. Als we inzien dat Adam en Christus aan elkaar gerelateerd zijn waarbij Christus de tweede Adam is dan snappen we dat de zonde geen vrij spel heeft maar als een waslijn tussen beide hoofdrolspelers gespannen is.

Kwaad is overigens niet hetzelfde als zonde. Een corrigerende tik kan als kwaad aanvoelen maar heeft juist een corrigerende werking. Het verschil tussen zonde en kwaad heeft met de motieven te maken die in onze harten werken. Soms doen we iemand opzettelijk kwaad om er beter van te worden. Dit is dan zonde.