Een Zoon is ons geboren

Een Kind is ons geboren

In diverse kerken, gemeenten en concertzalen zijn deze maand die mooie woorden uit Jesaja’s profetie te horen: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes. 9:5).

Het Kind dat ons geboren is, doet ons (terug)denken aan Bethlehem. De Zoon ons gegeven, geeft – via de opstanding – uitzicht op de geweldige toekomst die er zal zijn. Een toekomst waarin de heerschappij zal rusten op de schouder van dit Kind, deze Zoon. Hij heeft een vijfvoudige naam, met als middelpunt: Sterke God. Hij is de Sterke God tot Wie een rest van Israël zich zal bekeren (Jes. 10:20 en 21). Wanneer Hij Zich eenmaal zó geopenbaard zal hebben, worden de woorden vervuld waarmee Jesaja 9 verder gaat: “Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen” (vs. 6).

Misschien vergeten we het wel eens, maar het was met het oog op dit koningschap dat Gods Zoon in deze wereld kwam. Dat blijkt ook uit Gabriëls woorden tot Maria wanneer hij de geboorte van dit Kind aankondigt: “En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (Luk. 1:31-33).

Wat een voorrecht om nú al deze Zoon te kennen als je Redder. In Hem verscheen Gods verlossende genade – met name aan het kruis op Golgotha. Wie zijn/haar vertrouwen op Hem stelt en (in) Hem gaat geloven, mag weten dat hij/zij van de hemelse Vader een plaats heeft gekregen in het – voor het oog van de wereld nog verborgen – koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol. 1:13).

Wij wensen je fijne dagen toe en weet dat je mag rekenen op de nabijheid van de Heere – ook in het nieuwe jaar!

  • van Stichting Morgenrood
Advertisements